Download

Offer Inquiry Form

Umożliwiamy Klientom sprawdzenie funkcjonalności systemów Modus ERP oraz MESO CMMS. W tym celu przygotowaliśmy specjalne wersje naszych rozwiązań.

Program MODUS ERP Free jest objęty prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część programu nie może być kopiowana i użytkowana w sposób niezgodny Licencją. Program MESO Free jest objęty prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część programu nie może być kopiowana i użytkowana w sposób niezgodny Licencją. Firma RHO Software będąca twórcą Programu (zwana dalej Producentem), oświadcza że: a) Przysługują jej autorskie prawa majątkowe i osobiste do Programu; b) Program nie narusza majątkowych i osobistych praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich. Producent udziela Użytkownikowi, niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na komercyjne oraz niekomercyjne korzystanie z Programu, uprawniającej Użytkownika wyłącznie do zainstalowania, uruchomienia, przechowywania i korzystania z Programu na jednym komputerze będącym w posiadaniu Użytkownika. Licencja nie przenosi na Użytkownika jakichkolwiek praw, w tym autorskich praw majątkowych, ani też jakichkolwiek innych praw własności intelektualnej do Programu oraz do zastosowanych w nim rozwiązań informatycznych.