Programy dla firm produkcyjnych
Modus ERP - zarządzanie produkcją
Meso CMMS - utrzymanie ruchu maszyn
Program Modus ERP to kompleksowe rozwiązanie informatyczne
dla firm produkcyjnych.
Modus ERP - elastyczny, wielozadaniowy system dla Twojej Firmy
 • Ultra CRM
 • Kontrola jakości, braki
 • Kontrola i rozliczanie pracowników
 • Wariantowość, partie, numery serii
 • Transport, MRP, kody kreskowe
 • Niskie koszty wdrożenia i utrzymania
Wariantowość, obsługa partii i serii produkcyjnych, transport, kody kreskowe, normy czasowe
Gwarancja najniższej ceny, wersja FREE, zacznij już dziś - program jest gotowy dla Ciebie
CMMS - Kontroluj park maszynowy
 • Analizy kosztów przestojów
 • Wskaźniki awaryjności
 • Planowanie prewencyjne
 • Zarządzanie pracownikami
 • Harmonogramy pracy
 • Magazyn części
 • Historia napraw .... i wiele innych
Modus ERP to najbardziej rozbudowany system ERP w Polsce
Mapa systemu Modus ERP
Branże
Pakiety
Moduły
Wielobranzowość
Produkcja maszyn
Automoto
Meble tapicerowane
Meble twarde
Szwalnie
Narzędziownie
Wiązki elektryczne
Wyroby betonowe
Usługi
Wyroby metalowe
Elektronika
Tworzywa sztuczne
PRO+
MAX
MAX IQ
Terminal RCP
Terminal Maszyn
Terminal Wydań
Terminal CRM
CRM
Zamówienia
Zaopatrzenie
Magazyn
Produkcja
Kooperacja
Sprzedaż
Transport
Finanse
Analizy
IQ
Technologie
Maszyny
Prewencja
Pracownicy
Części
System
aaWięcej
Więcej
Więcej
Więcej
Więcej
Więcej
Więcej
Więcej
Więcej
Więcej
Więcej
Więcej
Więcej
Więcej
Więcej
OSOBY KONTAKTOWE
CRM
ZAŁĄCZNIKI
APS
RODZINY I ELEMENTY
PARTIE
KOOPERACJA
ZADANIA
POCZTA
PROJEKTY
KALENDARZE ZLECEŃ
PDM
ZAMÓWIENIA SPRZEDAŻY
KALKULACJE
STANY MAGAZYNU
OPAKOWANIA
MAGAZYN
AKTYWNOŚCI
PRZYDZIELANIE PRACOWNIKÓW
PLANOWANIE
ZAMÓWIENIA ZAKUPU
ZAPOTRZE- BOWANIE
SPRZEDAŻ
CENNIKI
DOSTAWY
WYDANIA
CZĘŚCI
INWENTURA
WIELOMAGAZYNOWOŚĆ
TRASY
FLOTA
PRZYDZIELANIE MASZYN
WALUTY
PLAN ZLECEŃ
RCP
ZAPYTANIA OFERTOWE
WARIANTY
REJESTRY VAT
ABONAMENTY
ZAKUPY
ANALIZY
QC
CMR
INTRASTAT
ROZRACHUNKI
WINDYKACJA
OBŁOŻENIE
TECHNOLOGIE
RECEPTURY
NORMY
GNIAZDA
SERWIS
AWARIE
PREWENCJA
KALENDARZ PREWENCJI
PRACOWNICY
TRANSPORT
MRP
EDI
EDYTOR WYDRUKÓW
EXPORT/ IMPORT
LICZNIKI
CMMS
ROZLICZENIA
HRM
PRODUKCJA KOMPLETÓW
UPRAWNIENIA
KALENDARZE PRACOWNIKÓW

Analiza danych
Business Intelligence. Podejmowanie szybkich i trafnych decyzji biznesowych

Informacje o przedsiębiorstwie dostępne w czasie rzeczywistym.
Wielowymiarowe analizy umożliwiają dowolne zestawienie danych pochodzących z systemu Modus ERP.
Raporty bieżące.
Wizualizacje.
Analiza prognostyczna by usprawnić wydajność i efektywność podejmowanych działań.

Analizy

CRM
Wszystko w jednym miejscu

Informacje pochodzące z różnych modułów widoczne w jednym miejscu
System rejestruje aktywność pracowników
Automatycznie pisze maile, oferty, zamówienia, faktury

CRM

Magazyn
Pełna obsługa magazynu części

Dostawy.
Wydania.
Inwentaryzacje.
Kontrola stanów.
Lokalizacje.
Stany minimalne i maksymalne.
Optymalizacja magazynu części zamiennych

APS
Advance planning and scheduling

Zaawansowanie planowanie w oparciu o dostępny czas pracy maszyn.
Przyjrzysta wizualizacja procesów produkcyjnych na wykresie Ganta
Wiele argorytmów planiowania do wyboru.

MRP
Zarządzanie łańcuchem dostaw

Informuje ile i na kiedy trzeba zamówić konkretnych materiałów.
Pozwala na zachowanie płynności produkcji przy utrzymaniu minimalnych stanów magazynowych.
Oblicza zapotrzebowanie na poszczególne surowce w wybranym okresie z uwzględnieniem zaplanowanych dostaw, aktualnych stanów wszystkich magazynów, zamówień od odbiorców.

CMMS
Inteligentny system utrzymania Maszyn

Planowanie i realizacja zadań prewencyjnych. Planowanie prac jednym kliknięciem myszy.
System gotowych raportów, który oblicza współczynniki sprawności, awaryjności i produktywności
Dostarcza pełnych informacji o planowanych i poniesionych kosztach
Dowolnie konfigurowalne liczniki.
Widoki dla każdego użytkownika wraz z pełną obsługą uprawnień.
System zleceń i realizacji serwisowych.
Magazyn części zamiennych.

Kooperacja
Produkcja poza zakladem

Kooperacja

Obsługa partii
Eliminuje pomyłki wydań

Rezerwacja konkretnych partii surowca dla zleceń produkcyjnych.
Jednoznaczna identyfikacja asortymentu.
Kontrola jakości dostaw materiałów i surowców.
Ochrona przed dopuszczeniem do produkcji surowca, który jest wadliwy bądź nie został poddanych kontroli jakości.
Identyfikacja konkretnego egzemplarza/partii wyrobu do wydania z magazynu.

HRM
Ewidencja pracowników

Niezależne kalendarze pracy.
System rozliczania za akord albo za czas pracy, bądź łączenia tych metod.
Ewidencja dokumentów, szkoleń i uprawnień.
Zestawieni norm i obliczanie efektywności obrazuje wydajność pracowników.
Innowacyjny podział czynności na stałe, zmienne i cykliczne pozwala na bardzo precyzyjne obliczenie czasu wykonania całego wyrobu w zależności od nakładu.

Poczta
Ewidencja wysłanych wiadomości e-mail

Możliwość wysylania wiadomości bezposrednio z systemu Modus ERP lub przeniesienie wiadomości wraz z załącznikami do domyślnego klienta pocztowego.
Pełna historia komunikacji z kontrahentem.
Osobna korespondencja dla użytkownika

Transport
Wsparcie logistyczne dla Twojej produkcji

Planowanie wyjazdu w oparciu o aktualny progres produkcji.
Planowanie produkcji na podstawie wcześniej przygotowanego listu przewozowego.
Ewidencja taboru samochodowego.
Planowanie tras.
Załadunek z podpowiedzią o dopuszczalnej pojemności samochodu.

Waluty
Wszystkie transakcje w dowolnej walucie

Aktualizacja średniego kursu poprzez automatyczne pobieranie kursu z tabeli NBP.
Rozliczanie z kontrahentami według ustalonej waluty.
Możliwość modyfikacji kursu walut.

PDM

PDM

Harmonogramy produkcji
Szybkie i bez zbędnych ograniczeń

Przydzielanie pracowników i maszyn.
Oblicza zapotrzebowanie na surowce.
Generowanie zamówień do dostawców.
Rozliczanie czasu pracy.
Śledzenie produkcji w czasie rzeczywistym.

Produkcja

Projekty
Zaplanowanie danego przedsięwzięcia

Podział projektu na etapy wraz z określeniem budżetu
Kontrola poniesionych kosztów w ramach danego projektu
Przypisywanie dokumentacji technicznej
Tworzenie baz danych: kontrahentów, zadań, aktywności i dokumentów
Projekty

Osoby kontaktowe
Ewidencja informacji dotycznących osób kontaktowych poszczególnych kontrahentów

Podgląd aktywności: korespondencji mailowej, spotkań, telefonów itp.
Możliwość przypisywania zadań

Aktywności
Pełna historia kontaktów z kontrahentami

Prowadzenie historii kontaktów przychodzących i wychodzących z kontrahentami
Wystawianie powiązanych dokumentów z poziomu aktywności, np. zamówień sprzedaży, faktur itp.
Automatyczny licznik czasu aktywności z możliwością edycji
CRM

Załączniki
Dokumentacja dostępna w każdym miejscu

Obsługa załączników różnego typu
Załączniki

HRM

Zadania
Lista czynności do wykonania

Możliwość przypisywania zadań pracownikom
Automatyczne przypomnienia o zadaniach
Zadania

Zamówienia sprzedaży
Lista zamówień od odbiorców

Wgląd w aktualne zamówienia od klientów
Wystawianie powiązanych dokumentów do zamówienia: m.in. faktur, WZ
Podgląd statusu produkcji zamówienych produktów
Zamówienia sprzedaży

Zamówienia zakupu
Pełna historia kontaktów z kontrahentami

Generowanie zamówień zakupu do dostawców oraz możliwość wysyłki e-mailem
Pasek informujący o statusie realizacji danego zamówienia
Zamówienia zakupu

Zapytania ofertowe
Generowanie zapytań do dostawców

Porównanie ofert różnych dostawców
Mozliwość wygenerowanie zamówień zakupu do zaakceptowanej oferty
Zapytania ofertowe

Plan zleceń
Lista zamówionych produktów i zlecen produkcyjnych

Podgląd produktów oczekujących na realizację
Ewidencja aktualnych zleceń produkcyjnych z informacją o postepie produkcji, czasochłonności zlecenia i zapotrzebowania na surowce
Plan zleceń

Kalendarze zleceń

Graficzny i opisowy podgląd zleceń produkcyjnych na kalendarzu
Informacja o terminie realizacji, czasochłonności i pozycjach zlecenia produkcyjnego
Kalendarze

RCP
Rejestracja Czasu Pracy

Informacja pochodząca z terminali produkcyjnych o wykonanych etapach i produktach przez pracowników
Ewidencja przeprowadzonego czasu i wykonanej ilości produktów
Automatyczna aktualizacja postepu produkcyjnego po zarejestrowaniu na terminalu wykonania etapu przez pracownika
Rejestracja czasu pracy

Trasy
Planowanie transportu z ładunkiem

Przypisywanie tras do zamówienych towarów
Możliwość definiowania punktów postoju, odległości pomiędzy poszczególnymi miastami
ożliwość zaplanowania produkcji/transportu w oparciu o trasę
Trasy

Flota
Ewidencja posiadanego taboru samochodowego

Podgląd samochodów
Gotowy wydruk CMR
Trasy

CMR
Ewidencja międzynarodowych listów przewozowych CMR

Automatyczne generowanie listu na bazie dokumentu sprzedaży, bądź dokumentu wydania
Gotowy wydruk listu CMR
Trasy

Intrastat
System informacyjny o dokonanych lub wywozach towarów między państwami należącymi do Wspólnoty Europejskiej

Generowanie deklaracji intrastat
Możliwość dodawania kodów CN
Intrastat

Rozrachunki
Podgląd faktur z odroczonym terminem zapłaty

Możliwość rozlczenia faktur
Informacja o dokonanych wpłatach
Informacja o terminach zapłaty
Rozliczenia

Windykacja
Ewidencja dokumentów windykacyjnych

Możliwość tworzenia i wysyłania wezwań do zapłaty zaległych należności
Generowanie not odsetkowych jako żądanie zapłaty odsetek za zwłokę w zapłace
Rozliczenia

Obłożenie pracowników
Przydzielenia poszczególnych etapów procesu produkcji do pracowników

Graficzna informacja o obłożeniu pracownika w danym dniu oraz możliwość przydzielenie pracownikowi etapów do wykonania na konkretny dzień
Poglądowy obraz przeciążeń pracowników oraz optymalizacja ich planu pracy
Obłożenie

Technologie
Pełna swoboda i elastyczność

Moduł, w którym określa się sposób wytwarzania wyrobów
Intuicyjny kreator przeprowadza przez cały proces tworzenia technologii
Możliwość stworzenia dynamicznych receptur czyli składu surowcowego wyrobu
Możliwośc wprowadzenia norm czasowych dla operacji
Technologie

Receptury
Nieograniczona liczba wariantów

Sprawdzony system w przypadku produkcji, w której te same produkty moga wystepować w wielu wariantach
Uwalnia od żmudnego wprowadzania setek produktów
Unikalny geberator w czasie rzeczywistym tworzy nowe wersje produktów, zgodnie z dokonanymi wyborami dzieki czemu zapotrzebowanie generuje się automatycznie
Baza pozostaje przejrzysta i przyjazna dla użytkownika
Receptury

EDI
Electronic Data Interchange

Elektroniczna wymiana danych w standardzie VDA
Eliminacja wielokrotnego wprowadzania danych oraz przyśpieszenie i zwiększenie dokładności przepływu informacji między firmami
EDI

Edytor wydruków
Edytor i funkcja tworzenia własnych spersonalizowanych dokumentów

Wbudowany wewnętrzny edytor szablonów wydruku
Drukowanie dokumentów w wielu językach
Kreacja i zapis nowych szablonów
Wstawianie treści dynamicznych na podstwie wzorów matematycznych i zmiennych
Dowolne przekształcenie widoku zawartości
Umieszczanie grafiki
Edytor wydruków

UprawnieniaWewnętrzna edycja użytkownika

Określanie dostępu poszczególnych modułów na stanowiskach użytkowników
Uprawnienia

Zapotrzebowanie
Potężne narzędzie by zapanować nad zamówieniami materiałów

Zapotrzebowanie globalne oblicza pełne zapotrzebowanie na półprodukty i surowce dla wybranych zamówień i zleceń produkcyjnych
Automatyczne generowanie zamówień do dostawców i błyskawiczne przyjęcia towaru
Możliwość tworzenia zapytań ofertowych do dostawców
Zapotrzebowanie
Produkcja maszyn i urządzeń w systemie MODUS ERP jest możliwa dzięki wbudowanym systemom PDM oraz APS
Współczesna produkcja części i akcesoriów samochodowych to bardzo szybka i przemyślana metoda. istnieje wiele teorii usprawniających taki model produkcyjny. Charakterystyka takiej produkcji: produkcja seryjna z obsługą partii szybkie terminy realizacji produkcja kooperacyjna, z dużym naciskiem na synchronizowanie w czasie dostaw wszelkich komponentów. minimalizacja zapasów magazynowych nacisk na wysoką jakość produktów Jak widać jest bardzo wiele istotnych czynników kształtujących taka produkcję. Oczywiście wszystkie potrzeby są równoznaczne i każda ma wpływ na pozostałe. Ułatwieniem jest tu spora powtarzalność produkcyjna, choć istnieją zakłady będące wyjątkiem (patrz narzędziownie). Modus doskonale sprawdza się w produkcji seryjnej. Począwszy od przygotowania technologii w systemie, możliwości określenia rewizji produktów z recepturami przeliczonymi nie dla jednego a dla wielu egzemplarzy aż po określanie serii produkcyjnych np po 100 sztuk. System posiada również mechanizm dzielenia takich serii na mniejsze, lub też wyprodukowanie części serii, a wszystko to w czasie rzeczywistym bez skomplikowanej zmiany konfiguracji systemu. Zaawansowany algorytm obliczania zapotrzebowania na surowce na konkretny dzień pozwala na zmniejszenie stanów magazynowych. Dostepny jest również system śledzenia partii dostaw, dzięki czemu zakład jest w stanie zidentyfikować z której dostawy i od którego dostawcy pochodził wadliwy surowiec. MRP - gospodarka materiałowa w czasie wirtualne i dynamiczne receptury serie produktów z unikalnymi numerami podział serii produkcyjnych na różne zlecenia produkcyjne automatyczne wydania surowców dla pracowników automatyczne przydzielanie prac pracownikom planowanie zleceń w przód kontrola jakości na przyjęciach kontrola jakości na produkcji pełna obsługa partii surowców współpraca z kolektorami danych rejestracja czasu pracy na każdym etapie produkcja jednostkowa i seryjna dla każdej technologii z możliwością zmiany w każdej chwili obsługa numerów seryjnych własnych i zewnętrznych lokalizacje na magazynach obsługa zamienników, również zamienniki stałe edytor wszystkich wydruków wielowymiarowe analizy danych
Wbrew pozorom produkcja mebli tapicerowanych należy do najtrudniejszych wyzwań we współczesnej informatyce. Konkretnie chodzi o złożoność wariantową produktów. Producenci mebli tapicerowanych dysponują dziś tysiącami tkanin, skór, setkami wybarwień drewna i niezliczoną ilością elementów wykończeniowych. Większość programów dostępnych na rynku karze takim producentom wklepywać setki, a nawet tysiące receptur swoich produktów. Na szczęście jest Modus, który zrewolucjonizował pracę takich firm. Wystarczy ,że użytkownik wprowadzi podstawowe parametry swoich wyrobów, a system sam będzie generował odpowiednie warianty. Dodatkowo zrobi to wykorzystując pracę działu przyjmowania zamówień , a nie kosztownego działu technologii. Bardzo ważną funkcją systemu Modus jest obsługa kompletów. W meblach tapicerowanych to ważne aby system pamiętał z którego kompletu pochodzi konkretny element. System pozwala również na kontrolę każdego egzemplarza , nadaje mu unikalny numer seryjny oraz informuje na podstawie kodu kreskowego kto dany egzemplarz zamówił, kto, kiedy, jak i z czego go wyprodukował. Funkcje przewidziane dla producentów mebli tapicerowanych
 • wariantowość - nieskończenie wiele wariantów
 • produkcja egzemplarzowa
 • produkcja seryjna
 • dynamiczne receptury - np wprowadzasz wymiary a Modus sam oblicza zapotrzebowanie na wszystkie elementyv
 • rejestracja czasu pracy na każdym etapie
 • obsługa kompletów
 • wirtualne receptury
 • pełna obsługa partii surowców
 • surowce niestanowe - np nici zszywki
 • grupy cenowe
 • zaliczki, pro-formy
 • rodziny i elementy produktów
 • produkcja pod transport
 • intrastat
 • obsługa zamienników
 • dokumenty CMR
 • produkcja jednostkowa i seryjna dla każdej technologii z możliwością zmiany w każdej chwili
 • edytor wszystkich wydruków
 • wielowymiarowe analizy danych
Producenci mebli twardych stoją przed nie lada wyzwaniem poszukując systemu informatycznego do zarządzania swoim przedsiębiorstwem. Produkcja takich mebli dzieli się na dwie grupy: unikalna - meble na zamówienie seryjna - produkcja powtarzalna. W obydwu przypadkach występują dwa podstawowe problemy. Wielość możliwości wykończeniowych (wariantowość) oraz problemy magazynowe związane przede wszystkim z rozkrojem płyt wynikające ze zmiennych rozmiarów mebli. Oczywiście większość zakładów pragnie maksymalnie wykorzystać swoje zasoby magazynowe, skąd pojawi się największy problem odpadów. Można składować odpady, lecz koszt znalezienia odpowiedniego kawałka płyty jest dziś większy niż sama płyta. Producenci systemów komputerowych do dziś nie rozwiązali problemu jednoczesnej optymalizacji rozkroju i magazynowania - po prostu wymaga to zbyt dużego nakładu pracy. Jak Modus radzi sobie z produkcją mebli twardych? Firma RHO Software wymyśliła dynamiczne receptury wariantowe. Wystarczy , że w recepturze określisz zapotrzebowanie na płytę w postaci wzorów a nie konkretnych liczb. Do dyspozycji masz również listę niezależnych zmiennych do których możesz przypisać potrzebne Ci dane np szerokość, długość, głębokość, grubość, rozmiar etc. Dodatkowo możesz włączyć obsługę wariantów materiałów (sztandarowe rozwiązanie RHO Software) i od tej pory dysponujesz potężnym narzędziem. Całą kontrolę nad wygenerowaniem tak zaawansowanego wariantu przejmuje system. Funkcje przewidziane dla producentów mebli Twardych wariantowość - nieskończenie wiele wariantów dynamiczne receptury - np wprowadzasz wymiary szafki a Modus sam oblicza zapotrzebowanie na wszystkie elementy, możliwość wprowadzenia do 10 różnych zmiennych wymiarowych! kontrola pracowników rejestracja czasu pracy na każdym etapie obsługa kompletów wirtualne receptury pełna obsługa partii surowców kontrola jakości surowce niestanowe - np zszywki, kołki ... grupy cenowe zaliczki, pro-formy rodziny i elementy produktów komplety etykiety z kodami kreskowymi produkcja pod transport intrastat obsługa zamienników dokumenty CMR produkcja jednostkowa i seryjna dla każdej technologii z możliwością zmiany w każdej chwili edytor wszystkich wydruków wielowymiarowe analizy danych
Współczesne szwalnie to bardzo prężne i po części zautomatyzowane zakłady produkcyjne. Decydującym czynnikiem jest jednak praca ręczna. Większość problemów takich firm koncentruje się na kontroli pracowników ich motywacji i rozliczaniu oraz zapewnieniu odpowiedniej ilości tkanin bez kosztownego ich magazynowania.. Ważna jest także jakość produktów. Problemem jest również rozliczanie akordów w przypadku pracy zespołowej np przy krojeniu. Charakterystyka produkcji: duża zależność od pracy ręcznej produkcja seryjna z obsługą partii szybkie terminy realizacji produkcja kooperacyjna, z dużym naciskiem na synchronizowanie w czasie dostaw wszelkich komponentów. minimalizacja zapasów magazynowych nacisk na wysoką jakość produktów duża wariantowość produktów (rozmiary + rodzaje tkanin) Jak widać jest bardzo wiele istotnych czynników kształtujących taka produkcję. Oczywiście wszystkie potrzeby są równoznaczne i każda ma wpływ na pozostałe. Ułatwieniem jest tu spora powtarzalność produkcyjna, choć istnieją zakłady będące wyjątkiem Modus został przygotowany do zmiennych warunków pracy w szwalniach. Rozliczanie i kontrola pracowników została przerzucona a terminal produkcyjny. Rozbudowany system analiz czasu pracy, jakości i ilości wpływa znacząco na motywację pracowników - wydajność diametralnie wzrasta poprzez pokazanie efektywności pracownika. Poprawa wydajności u pracowników następuje również w wyniku świadomości że cała jego praca jest rejestrowana. Modus doskonale sprawdza się w produkcji seryjnej. Począwszy od przygotowania technologii w systemie, możliwości określenia rewizji produktów z recepturami przeliczonymi nie dla jednego a dla wielu egzemplarzy aż po określanie serii produkcyjnych np po 100 sztuk. System posiada również mechanizm dzielenia takich serii na mniejsze, lub też wyprodukowanie części serii, a wszystko to w czasie rzeczywistym bez skomplikowanej zmiany konfiguracji systemu. Zaawansowany algorytm obliczania zapotrzebowania na surowce na konkretny dzień pozwala na zmniejszenie stanów magazynowych. Jedyne rozwiązanie na rynku oferujące automatyczne przeliczanie zapotrzebowania wg rozmiarów wyrobów gotowych (Dynamiczne Receptury Wariantowe) Dostępny jest również system śledzenia partii dostaw, dzięki czemu zakład jest w stanie zidentyfikować z której dostawy i od którego dostawcy pochodził wadliwy surowiec. MRP - gospodarka materiałowa w czasie wirtualne i dynamiczne receptury serie produktów z unikalnymi numerami podział serii produkcyjnych na różne zlecenia produkcyjne automatyczne wydania surowców dla pracowników automatyczne przydzielanie prac pracownikom planowanie zleceń w przód kontrola jakości na przyjęciach kontrola jakości na produkcji pełna obsługa partii surowców współpraca z kolektorami danych rejestracja czasu pracy na każdym etapie produkcja jednostkowa i seryjna dla każdej technologii z możliwością zmiany w każdej chwili obsługa numerów seryjnych własnych i zewnętrznych lokalizacje na magazynach obsługa zamienników, również zamienniki stałe edytor wszystkich wydruków wielowymiarowe analizy danych
Zakłady obróbki metali mają potrzeby zaawansowanej organizacji pracy. Głównym problemem jest kontrola obłożenia pracy maszyn i ludzi. Charakterystyka produkcji: produkcja jednostkowa lub seryjna z obsługą partii obłożenie maszyn - utrzymanie ruchu maszyn ewidencja narzędzi produkcja kooperacyjna, z dużym naciskiem na synchronizowanie w czasie dostaw wszelkich komponentów. nacisk na wysoką jakość produktów Jak widać jest bardzo wiele istotnych czynników kształtujących taka produkcję. Oczywiście wszystkie potrzeby są równoznaczne i każda ma wpływ na pozostałe. Modus pozwala na produkcję seryjną i egzemplarzową jednocześnie (wielkość serii jest określana dla konkretnego produktu). Ogromne możliwości przygotowania technologii w systemie przy użyciu kreatora technologii, możliwości klonowania całych technologii pozwalają szybko przygotować program do pracy w takiej branży. Utworzenie nowej bardzo skomplikowanej technologii w programie trwa kilkanaście minut! System umożliwia jednoczesną produkcję elementów seryjnych jak i unikalnych egzemplarzy w odmiennych technologiach. System posiada również mechanizm dzielenia takich serii na mniejsze, lub też wyprodukowanie części serii, a wszystko to w czasie rzeczywistym bez skomplikowanej zmiany konfiguracji systemu. Zaawansowany algorytm obliczania zapotrzebowania na surowce na konkretny dzień pozwala na zmniejszenie stanów magazynowych. Dostępny jest również system śledzenia partii dostaw, dzięki czemu zakład jest w stanie zidentyfikować z której dostawy i od którego dostawcy pochodził wadliwy surowiec. Ważnym składnikiem systemu Modus jest moduł utrzymania ruchu maszyn. RHO Software jest autorem wielu rozwiązań dedykowanych dla różnych zakładów (Toyota, Valeo). Przez lata doświadczeń firma stworzyła uniwersalny system prewencji maszyn, budynków, pojazdów o pseudo inteligentnej funkcjonalności. Niewielkim nakładem system sam narzuca konieczność wykonania przeglądów i serwisów, podpowiada jak wykonać czynności jak również rejestruje wszelkie ważne zdarzenia związane z majątkiem firmy. Dostępny jest magazyn części zamiennych oraz liczniki przebiegu pracy, a także analizy związane z awaryjnością obiektów. MRP - gospodarka materiałowa w czasie wirtualne i dynamiczne receptury serie produktów z unikalnymi numerami podział serii produkcyjnych na różne zlecenia produkcyjne automatyczne wydania surowców dla pracowników automatyczne przydzielanie prac pracownikom planowanie zleceń w przód kontrola jakości na przyjęciach kontrola jakości na produkcji pełna obsługa partii surowców współpraca z kolektorami danych rejestracja czasu pracy na każdym etapie produkcja jednostkowa i seryjna dla każdej technologii z możliwością zmiany w każdej chwili obsługa numerów seryjnych własnych i zewnętrznych lokalizacje na magazynach obsługa zamienników, również zamienniki stałe edytor wszystkich wydruków wielowymiarowe analizy danych tworzenie niezależnych technologii, receptur i produktów - wszystkie te elementy można ze sobą łączyć normy produkcji utrzymanie i serwis maszyn pełna obsługa partii surowców rejestracja czasu pracy na każdym etapie produkcja jednostkowa i seryjna dla każdej technologii z możliwością zmiany w każdej chwili obsługa numerów seryjnych własnych i zewnętrznych możliwość rozpoczęcia następnego etapu po wykonaniu pewnej ilości na etapie poprzedzającym możliwości definiowania etapów szeregowo, równolegle i kombinowane obsługa gniazd technologicznych terminale produkcyjne obsługa dokumentacji lokalizacje na magazynach edytor wszystkich wydruków wielowymiarowe analizy danych
Charakterystyka produkcji: produkcja seryjna z obsługą partii szybkie terminy realizacji produkcja kooperacyjna, z dużym naciskiem na synchronizowanie w czasie dostaw wszelkich komponentów. minimalizacja zapasów magazynowych nacisk na wysoką jakość produktów Jak widać jest bardzo wiele istotnych czynników kształtujących taka produkcję. Oczywiście wszystkie potrzeby są równoznaczne i każda ma wpływ na pozostałe. Ułatwieniem jest tu spora powtarzalność produkcyjna, choć istnieją zakłady będące wyjątkiem (patrz narzędziownie). Modus doskonale sprawdza się w produkcji seryjnej. Począwszy od przygotowania technologii w systemie, możliwości określenia rewizji produktów z recepturami przeliczonymi nie dla jednego a dla wielu egzemplarzy aż po określanie serii produkcyjnych np po 100 sztuk. System posiada również mechanizm dzielenia takich serii na mniejsze, lub też wyprodukowanie części serii, a wszystko to w czasie rzeczywistym bez skomplikowanej zmiany konfiguracji systemu. Zaawansowany algorytm obliczania zapotrzebowania na surowce na konkretny dzień pozwala na zmniejszenie stanów magazynowych. Dostępny jest również system śledzenia partii dostaw, dzięki czemu zakład jest w stanie zidentyfikować z której dostawy i od którego dostawcy pochodził wadliwy surowiec. MRP - gospodarka materiałowa w czasie wirtualne i dynamiczne receptury serie produktów z unikalnymi numerami podział serii produkcyjnych na różne zlecenia produkcyjne automatyczne wydania surowców dla pracowników automatyczne przydzielanie prac pracownikom planowanie zleceń w przód kontrola jakości na przyjęciach kontrola jakości na produkcji pełna obsługa partii surowców współpraca z kolektorami danych rejestracja czasu pracy na każdym etapie produkcja jednostkowa i seryjna dla każdej technologii z możliwością zmiany w każdej chwili obsługa numerów seryjnych własnych i zewnętrznych lokalizacje na magazynach obsługa zamienników, również zamienniki stałe edytor wszystkich wydruków wielowymiarowe analizy danych
Charakterystyka produkcji: produkcja seryjna z obsługą partii szybkie terminy realizacji minimalizacja zapasów magazynowych nacisk na wysoką jakość produktów Modus doskonale sprawdza się w produkcji seryjnej. Począwszy od przygotowania technologii w systemie, możliwości określenia rewizji produktów z recepturami przeliczonymi nie dla jednego a dla wielu egzemplarzy aż po określanie serii produkcyjnych np po 5 ton. System posiada również mechanizm dzielenia takich serii na mniejsze, lub też wyprodukowanie części serii, a wszystko to w czasie rzeczywistym bez skomplikowanej zmiany konfiguracji systemu. Zaawansowany algorytm obliczania zapotrzebowania na surowce na konkretny dzień pozwala na zmniejszenie stanów magazynowych. Dostępny jest również system śledzenia partii dostaw, dzięki czemu zakład jest w stanie zidentyfikować z której dostawy i od którego dostawcy pochodził wadliwy surowiec. MRP - gospodarka materiałowa w czasie wirtualne i dynamiczne receptury serie produktów z unikalnymi numerami podział serii produkcyjnych na różne zlecenia produkcyjne automatyczne wydania surowców dla pracowników automatyczne przydzielanie prac pracownikom planowanie zleceń w przód kontrola jakości na przyjęciach kontrola jakości na produkcji pełna obsługa partii surowców współpraca z kolektorami danych rejestracja czasu pracy na każdym etapie produkcja jednostkowa i seryjna dla każdej technologii z możliwością zmiany w każdej chwili obsługa numerów seryjnych własnych i zewnętrznych lokalizacje na magazynach obsługa zamienników, również zamienniki stałe edytor wszystkich wydruków wielowymiarowe analizy danych
czytelny i funkcjonalny CRM wysyłanie maili z załączonymi dokumentami obsługa dokumentów kalendarz zdarzeń z przypominaniem edytor wszystkich wydruków wielowymiarowe analizy danych abonamenty system lojalnościowy platforma webowa dla klientów, handlowców i dostawców obsługa zgłoszeń reklamacyjnych
Charakterystyka produkcji: produkcja jednostkowa (egzemplarzowa) z obsługą partii długie terminy realizacji produkcja kooperacyjna minimalizacja zapasów magazynowych nacisk na wysoką jakość produktów zaawansowane przygotowanie do produkcji ofertowanie Jak widać jest bardzo wiele istotnych czynników kształtujących taka produkcję. Modus doskonale sprawdza się w produkcji jednostkowej. Począwszy od przygotowania technologii w systemie, możliwości określenia rewizji produktów z recepturami , klonowania całych technologii, produktów i receptur. Dostępny jest również system śledzenia partii dostaw, dzięki czemu zakład jest w stanie zidentyfikować z której dostawy i od którego dostawcy pochodził wadliwy surowiec. MRP - gospodarka materiałowa w czasie wirtualne i dynamiczne receptury egzemplarze produktów z unikalnymi numerami podział serii produkcyjnych na różne zlecenia produkcyjne automatyczne wydania surowców dla pracowników automatyczne przydzielanie prac pracownikom planowanie zleceń w przód kontrola jakości na przyjęciach kontrola jakości na produkcji pełna obsługa partii surowców współpraca z kolektorami danych rejestracja czasu pracy na każdym etapie produkcja jednostkowa i seryjna dla każdej technologii z możliwością zmiany w każdej chwili obsługa numerów seryjnych własnych i zewnętrznych lokalizacje na magazynach obsługa zamienników, również zamienniki stałe edytor wszystkich wydruków wielowymiarowe analizy danych
Elektronika obsługa zamienników tworzenie niezależnych technologii, receptur i produktów - wszystkie te elementy można ze sobą łączyć normy produkcji utrzymanie i serwis maszyn pełna obsługa partii surowców rejestracja czasu pracy na każdym etapie produkcja jednostkowa i seryjna dla każdej technologii z możliwością zmiany w każdej chwili obsługa numerów seryjnych własnych i zewnętrznych możliwość rozpoczęcia następnego etapu po wykonaniu pewnej ilości na etapie poprzedzającym możliwości definiowania etapów szeregowo, równolegle i kombinowane obsługa gniazd technologicznych terminale produkcyjne obsługa dokumentacji lokalizacje na magazynach edytor wszystkich wydruków wielowymiarowe analizy danych
Zakłady przetwarzające tworzywa sztuczne zazwyczaj prowadzą także własną produkcję narzędziową. System modus pozwala prowadzić jednocześnie kilka linii produkcyjnych o całkowicie odmiennym modelu. Charakterystyka produkcji: produkcja seryjna z obsługą partii przygotowanie form i narzędzi w dodatkowej Lini technologicznej utrzymanie i prewencja maszyn szybkie terminy realizacji produkcja kooperacyjna, z dużym naciskiem na synchronizowanie w czasie dostaw wszelkich komponentów. minimalizacja zapasów magazynowych nacisk na wysoką jakość produktów Jak widać jest bardzo wiele istotnych czynników kształtujących taka produkcję. Oczywiście wszystkie potrzeby są równoznaczne i każda ma wpływ na pozostałe. Ułatwieniem jest tu spora powtarzalność produkcyjna, choć istnieją zakłady będące wyjątkiem (patrz narzędziownie). Modus doskonale sprawdza się w produkcji seryjnej. Począwszy od przygotowania technologii w systemie, możliwości określenia rewizji produktów z recepturami przeliczonymi nie dla jednego a dla wielu egzemplarzy aż po określanie serii produkcyjnych np po 100 sztuk. System posiada również mechanizm dzielenia takich serii na mniejsze, lub też wyprodukowanie części serii, a wszystko to w czasie rzeczywistym bez skomplikowanej zmiany konfiguracji systemu. Zaawansowany algorytm obliczania zapotrzebowania na surowce na konkretny dzień pozwala na zmniejszenie stanów magazynowych. Dostępny jest również system śledzenia partii dostaw, dzięki czemu zakład jest w stanie zidentyfikować z której dostawy i od którego dostawcy pochodził wadliwy surowiec. MRP - gospodarka materiałowa w czasie wirtualne i dynamiczne receptury serie produktów z unikalnymi numerami podział serii produkcyjnych na różne zlecenia produkcyjne automatyczne wydania surowców dla pracowników automatyczne przydzielanie prac pracownikom planowanie zleceń w przód kontrola jakości na przyjęciach kontrola jakości na produkcji pełna obsługa partii surowców współpraca z kolektorami danych rejestracja czasu pracy na każdym etapie produkcja jednostkowa i seryjna dla każdej technologii z możliwością zmiany w każdej chwili obsługa numerów seryjnych własnych i zewnętrznych lokalizacje na magazynach obsługa zamienników, również zamienniki stałe edytor wszystkich wydruków wielowymiarowe analizy danych

Modus ERP -profesjonalny system do planowania i kontroli produkcji.
MES, CRM, RCP, CMMS, ERP, MRP, w jednym programie!

 • Automatyczna wariantowość
 • RCP - Rejestracja i rozliczanie czasu pracy
 • Kontrola jakości ISO/TUV
 • Obsługa wielu modeli produkcji
 • Kalkulacja kosztów i czasu wytworzenia
 • Produkcja seryjna i jednostkowa
 • MES - kontrola produkcji
 • System motywacji pracowników
 • Niskie koszty utrzymania
 • Kontrola pracowników wskaźniki wydajności
 • Kontrola obłożenia prac
 • CRM - Zarządzanie Projektami
 • Intrygująca cena systemu

Meso CMMS - program do kontroli, utrzymania i serwisowania maszyn, z obsługą budynków.
System wspierający służby utrzymania ruchu.

 • System w pełni sieciowy - bezpłatna baza danych
 • Pełne zarządzanie SUR
 • Prewencja i rozliczanie czasów
 • Spadek awarii maszyn do 40%
 • Autorski system RHO Przewidywania Awarii -Hunter Brake
 • Centralna baza wiedzy i dokumentacji
 • Harmonogramy prewencyjne
 • Powiadomienia sms
 • System automatycznych zleceń serwisowych
 • Interaktywny sposób wprowadzania danych
 • Ultra-niska cena
 • Rozliczanie kosztów
 • Pełna obsługa magazynu części

Modus ERP III Generacja już dostępnaTym razem naszych klientów czeka wiele nowych modułów, współpraca z bazą danych Firebird 3.0 i coraz większa synchronizacja produkcji z maszynami. W przygotowaniu są również nowe wersje aplikacji terminalowych, które będą współpracować tylko z wersją 3.0: Terminal CRM, Terminal maszyny, Terminal załadunkowy oraz przebudowie ulegnie Terminal RCP.
Informujemy, że aktualizacja starszych wersji systemu do wersji 3.0 będzie możliwa tylko do końca roku 2017.

Infokiosk - oferta specjalna

PROFESJONALNA STACJA ROBOCZA Z EKRANEM DOTYKOWYM 17”

Umożliwia rejestrowanie postępów produkcji
Natychmiastowy podgląd dokumentacji technicznej
Bezkartkowa realizacja zleceń produkcyjnych
Obsługa bezprzewodowych czytników RFID
Współpraca z czytnikami kodów kreskowych
Obudowa ze stali odpornej na trudne warunki pracy
Wodo i pyłoodporna klawiatura oraz trackball

Ilość ograniczona
Pytania? Wątpliwości?

Skontaktuj się z nami telefonicznie 501 035 378
lub mailowo biuro@rho.pl

Bezpłatne prezentacje online systemu Modus ERP prowadzone przez naszego konsultanta.

Nasi Klienci

 • Toyota
 • Rolls-Royce
 • Valeo
 • Maspex
 • Stratiforme Industries
 • Kyotec Group
 • ATM Group
 • Tsubaki-Hoover Polska Sp. z o.o.
 • Warter Spółka z o.o.
 • APX
 • Ligwan
 • Borne Forniture
 • Siegienia Aubi
 • Schaumaplast Organika
 • EC Electronics
 • Or-sat
 • Lexxit Meble
 • Sterna
 • Sterna
 • szal-art.pl
 • Lechma
 • Cieplodom
 • Grawart
 • Daag - Ledrin
 • Polset
 • Kasprzak
 • Elmonter
 • Aeroklub krakowski
 • Reflex
 • Waldgold
 • Oman
 • Gea
 • Mielewczyk
 • Client 4
 • Inmet
 • Zalbart
 • Chemet
 • Dubiel Vitrum
 • Imka
 • SportDefinition
 • Stegu
 • Tacon
 • Wamtechnik
 • Ala i As
 • Kulinaria
 • Ogniochron