Modus ERP

Modus ERP Inteligentny System Zarządzania Przedsiębiorstwem Produkcyjnym
Program wielozadaniowy posiadający niesamowite możliwości adaptacji w każdym modelu produkcji System oparty na doświadczeniu z ponad 300 wdrożeń w różnych zakładach produkcyjnych

Obsługa wielu modeli produkcji
Program Modus ERP został zaprojektowany aby spełniać wymagania w każdej z możliwych branż produkcyjnych. Świetnie sprawdza się zarówno w produkcji seryjnej jak i jednostkowej. W unikalnym kreatorze technologii wprowadzisz każdy schemat produkcji. Rozbudowane definicje operacji technologicznych ze szczegółowym podziałem na czynności (normy) pozwalają na bardzo precyzyjne określenie czasu i kosztów wyrobu. System niezależnie nadzoruje pracowników jak i maszyny.

Pełna obsługa partii!
System obsługuje serie produkcyjne, numery seryjne każdego wyrobu lub partii produkcyjnej. Generuje i drukuje etykiety z kodami kreskowymi dzięki którym kontroluje również produkcję. Modus ERP umożliwia kontrolę jakości dostaw a także produkcji, co jest niezbędne do otrzymania certyfikatu ISO TUV. Dzięki temu programowi jesteś w stanie określić kto, kiedy i z czego wyprodukował Twój wyrób.

Planowanie i kontrola maszyn.
System posiada rozbudowane możliwości planowania produkcji dla maszyn oraz dostarcza wszelkich informacji w czasie rzeczywistym. Modus ERP jako jeden z nielicznych programów ma wbudowany system CMMS (Computerised Maintenance Management System -system utrzymania ruchu) oraz system MES (Manufacturing Execution System czyli System Realizacji Produkcji)

Dynamiczne warianty
Unikalny generator wariantów potrafi tworzyć w locie skomplikowane wersje Twoich produktów. Technologia DRW (Dynamiczne Receptury Wariantowe) pozwala również na wirtualne zdefiniowanie zapotrzebowania na składniki. Wystarcza zdefiniowanie zaledwie kilku receptur, z których automatycznie postaną setki wyrobów gotowych. System DRW uwolni Cię od żmudnego wprowadzania setek produktów i ich receptur.

Meldunki z produkcji
Specjalne terminale dla pracowników dostarczą Ci wszelkich informacji w czasie rzeczywistym. Wygodna obsługa i praca za pomocą kodów kreskowych znacznie przyspieszą prace twoich pracowników - bez pomyłek! System nie tylko wskazuje pracownikom po kolei co mają zrobić ale drukuje etykiety produkcyjne, pozwala na korekty zużycia a także rejestruje czas pracy każdej operacji.

Rejestracja Czasu Pracy RCP
Dziś nie wystarczy wiedzieć o której Pracownik przyszedł do pracy. Ważne aby wiedzieć o której zaczął pracę , czy wykonał w planowanej normie, czy nie wydarzyły się wtedy nieprzewidziane okoliczności.System posiada rozbudowany system rejestracji wraz z wieloma analizami wydajności. Modus ERP to narzędzie dla małych i średnich przedsiębiorstw, które za stosunkowo niską cenę otrzymują bardzo rozbudowany program motywujący pracowników.

Przewaga systemu Modus ERP

Modus ERP to jedyne na rynku narzędzie które w pełni pomoże Ci zarządzać Twoją firmą. Modus został tak skonstruowany , aby od razu pracował dla Ciebie. Nie tracisz czasu ani pieniędzy na dostosowywanie systemu do swoich potrzeb.Program obejmuje wszelkie obszary działania firmy: -zamówienia sprzedaży , zamówienia dostaw, zakupy ze szczegółowym planowaniem i potwierdzaniem terminów a także obsługą realizacji częściowych -pełną obsługę magazynów wraz z obsługą partii, serii i rezerwacji asortymentu, a także kontrolą jakości dostaw wg definiowanych parametrów -produkcję, technologie produkcji, wraz systemem meldunków z produkcji -zaawansowany system planowania produksji APS -zarządzanie maszynami, awariami,naprawą -serwis reklamacyjny -serwis gwarancyjny -Rejestracja Czasu pracy wraz z kontrolą wejścia/wyjścia oraz szczegółowa kontrola czasu realizacji zleceń -bazę wiedzy (Know How) -planowanie transportu, (Logistic) i obsługa pojazdów, wraz z załadunkiem oraz możliwość planowania produkcji pod listy przewozowe -rozliczanie pracowników z analityką wydajności, planami pracy zbiorczo, zmianowo lub indywidualnie dla każdego pracownika (HRM), system motywacji, rejstry szkoleń -relacje z klientem (CRM), -zarządzanie maszynami (CMMS), system zgłoszeń awarii oraz obsługa zleceń serwisowych z magazynem części zamiennych, pomiarami, kalibracją oraz rozbudowany moduł prewencji -zarządzanie majątkiem trwałym (EAM) , -zapotrzebowanie (MRP), z automatycznym generowaniem zamówień do dostawców wg wielu algorytmów (najniższa cena, najkrótszy czas dostawy, wszystko od jednego dostawcy...) -Sprzedaż , finanse, rozrachunki, rejestry VAT (FK) - obsługa i wydruki wielojęzyczne -analitykę (BI) - system wielowymiarowych tablic przestawnych -kalkulacje i rozliczanie kosztów Modus łącząc te wszystkie systemy w całość pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu i pieniędzy. Dodatkową korzyścią jest praca na jednej wspólnej bazie danych, w której dane są dostępne z wielu poziomów

Zarządzaj produkcją

Modus ERP został zaprojektowany w taki sposób aby mogły z niego korzystać firmy produkcyjne o różnorodnych modelach produkcyjnych, które wytwarzają swoje produkty: jednostkowo - produkcja egzemplarzy, seryjnie - wraz z obsługą partii oraz umożliwia produkcję szeregową, równoległą a także kombinowaną (kolejne operacje technologiczne mogą być dowolnie definiowane przez użytkownika) System pozwala na wydzielenie wielu linii produkcyjnych (grupy produktów), dzięki czemu planowanie i realizowanie procesów produkcyjnych dla różnych produktów może odbywać się niezależnie. Warstwa technologii czyli sposób wykonania wyrobu (marszruta, operacje technologiczne, czynności, normy) są definiowane odrębnie, zaś definicja składu i zużycia dopełnia technologię w recepturze. Dzięki takiemu rozwiązaniu można szybko zmieniać parametry wyrobu, krzyżując dowolną technologię z dowolną recepturą tworząc tzw rewizje lub warianty wyrobu. Innowacyjny system Dynamicznych receptur wariantowych (DRW) - to sztandarowa funkcjonalność systemu Modus ERP. Pozwala ona na zasadzie wstępnie predefiniowanych receptur generować produkty końcowe których parametry klient podaje podczas składania zamówienia. Parametry te to nie tylko sposób wykończenia materiałowego ale także określanie zmiennych np rozmiarów, cech, profili etc. System automatycznie tworzy wariant a także potrafi skalkulować cenę sprzedaży wyrobu, również w oparciu o zamawiany nakład. Wyjątkowa logika i bardzo rozbudowane opcje produkcyjne pozwalają korzystać z tego systemu od razu - bez kosztownych doróbek i dostosowań indywidualnych. Bardzo czytelny interfejs pozwala opanować tak rozbudowany program w kilka dni.

Wariantowość

W programie zaimplementowano nowatorskie rozwiązania w zakresie obsługi wariantów (produktów unikalnych różniących się np kolorami, rozmiarem, ilością składników, użytą technologią etc.) z możliwością obsługi zmiennych ilości surowca w zapotrzebowaniu (dynamiczne receptury wariantowe). To ogromna oszczędność czasu i kosztów wprowadzania danych do systemu. Wystarczy raz zdefiniowana receptura wirtualna na podstawie której Modus generuje wynikowe produkty (tzw, warianty lub egzemplarze). Dzieje się to podczas wprowadzania zamówienia od odbiorcy, który ustala konkretne składniki receptury i opcjonalnie ich ilość, wielkość, rozmiar, kolor etc. Uproszczony interfejs generatora wariantu pozwala na pracę dla osób nie wtajemniczonych w technologię danego produktu.

Meldunki produkcyjne (MES)

System współpracuje z terminalami produkcyjnymi czyli specjalnymi stanowiskami komputerowymi, które są przeznaczone do pracy na halach produkcyjnych. Dzięki nim ustalane prace są natychmiast wyświetlane konkretnym pracownikom i służą później do deklaracji prac oraz rejestracji czasów wykonania. Są także niezbędne w przypadku wprowadzania korekt zużycia, określania kontroli jakości, definiowania braków, drukowania etykiet. Praca na terminalach jest w pełni zautomatyzowana i polega głównie na zaczytywaniu kodów kreskowych generowanych i drukowanych przez system Modus ERP. Terminale pracują również na monitorach dotykowych a praca na nich odbywa się za pomocą czytników kodów kreskowych. Modus ERP współpracuje z wszelkimi dostępnymi na rynku czytnikami, zarówno przewodowymi jak bezprzewodowymi.

Praca przez internet -Webik B2C/BOK/B2B

Webik to specjalna platforma internetowa która pozwala na dostęp do Twojego systemu Modus ERP poprzez internetową przeglądarkę. Funkcjonalne modele biznesowe uwolnią Twoich pracowników od żmudnego wprowadzania danych. WEBIK BOK Biuro Obsługi klienta - moduł opracowany z myślą o dostępie dla Twoich klientów którzy mają wgląd do swoich zamówień, faktur, płatności etc WEBIK B2B - platforma współpracy z Twoimi dostawcami DEMO http://demo.webik.com.pl- skontaktuj się z nami w celu otrzymania hasła do testów

Utrzymanie ruchu (CMMS)

Modus ERP posiada bardzo rozbudowany system ewidencji maszyn i budynków. Wielokrotnie nagradzany i doceniany system Meso CMMS jest w całości zaimplementowany jako dodatkowy moduł systemu ERP. System posiada wszelkie narzędzia do utrzymania i serwisowania urządzeń a także do obliczania kosztów związanych z Twoim parkiem maszynowym. W systemie wprowadzono również dodatkowe ewidencje budynków. System pozwala na obsługę maszyn w wielu scenariuszach: I - podejście reaktywne System zgłaszania awarii i reaktywnych zleceń serwisowych Odznacza się doraźną reakcją na zaistnienie usterki dopiero po jej wystąpieniu. Podejście było uznawane za jedyne słuszne w czasach sprzed II wojny światowej. Przekonanie to uzasadniał niski poziom skomplikowania urządzeń i wystarczająca ilość siły roboczej do utrzymania płynności produkcji nawet w przypadku awarii. II - podejście prewencyjne Oparte na planowaniu remontów zapobiegawczych po określonym czasie użytkowania lub przebiegu urządzenia. Początki podejścia prewencyjnego sięgają lat 40 XX wieku. Podczas II wojny światowej nastąpił znaczny spadek siły roboczej, który zaowocował wzrostem znaczenia mechanizacji. Pociągnęło to za sobą zwiększenie poziomu skomplikowania urządzeń. Znaczenie zapobiegania awariom stawało się coraz wyraźniejsze. III okres - podejście prognostyczne (proaktywne) Stawiające za cel zapobieganie awariom i uszkodzeniom poprzez przeprowadzanie inspekcji zapobiegawczych, monitorowanie stanu technicznego oraz udział operatorów urządzeń. Zaczęto je stosować w latach 70 XX wieku. Znaczenie podejścia prognostycznego wzrasta do dnia dzisiejszego. Coraz częściej oprócz samych komórek UR stosuje się dodatkowo systemy informatyczne klasy EAM-CMMS. System Meso CMMS wbudowany w Modusie ERP wykracza poza wszystkie metody tu przedstawione. Meso potrafi przewidywać awarie na podstawie statystyk oraz na podstawie żywotności wymienianych części. Potrafi także uczyć się Twoich decyzji by zaproponować je przy następnym podobnym wystąpieniu.

Transport

Modus ERP posiada moduł obsługi transportu. Dzięki niemu możesz planować dostawy produktów do swoich klientów. Możliwe jest również planowanie transportu przed produkcją, a utworzone listy przewozowe jednym kliknięciem przetworzysz na zlecenia produkcyjne. System generuje międzynarodowe listy przewozowe CMR oraz obsługuje intrastat.

Pracownicy (HRM)

Zarządzaj swoimi pracownikami, deklaruj indywidualne kalendarze pracy, rozliczaj czas pracy a także akordy. System pozwala na rozliczanie pracowników, porównuje normy i oblicza efektywność. Szczegółowy system RCP wskaże Ci dokładny czas trwania prac i wydajność pracowników. Możesz prowadzić rozliczenia czasu pracy wg akordów lub czasu pracy a nawet łączyć te dwie metody. Wszystko jest realizowane automatycznie w Terminalach produkcyjnych przy użyciu kodów kreskowych. Cały proces raportowania produkcji danego wyrobu odbywa się przy pomocy tylko jednego kodu! System sam rozpoznaje na którym etapie produkcji występuje rejestracja. Rozliczanie akordów możliwe jest dzięki podzieleniu operacji technologicznych na czynności. Każda czynność (która jest jednocześnie normą produkcyjną) posiada własny koszt (akord) a także cenę kalkulacyjną, może dotyczyć maszyny, pracownika lub dwojga jednocześnie oraz ma określony czas wykonania (normatyw). W systemie zastosowano innowacyjny podział czynności na stałe zmienne i cykliczne co pozwala na bardzo precyzyjne obliczenie kosztów oraz czasu wykonania całego wyrobu w zależności od nakładu.

Nowoczesność

Modus ERP nie uznaje kompromisów. Wszystkie okna możesz definiować we własny sposób a tak przygotowany widok drukować lub eksportować tworząc własne raporty. Każde okno możesz eksportować do Excela, PDF, XML. wszystkie wydruki posiadają wbudowany wizualny edytor który pozwala dostosować je do własnych potrzeb przeciągając odpowiednie pola myszką. Bardzo rozbudowana automatyka sprawia że większość operacji wykonuje się nie dotykając klawiatury. System Modus to pełna niezależność od programistów!

Analizy danych

Posiadając ten system utworzysz wszelkie analizy za pomocą myszki. Przestawne tabele danych umożliwiają dowolne zestawianie danych pochodzących z systemu modus ERP. Intuicyjny interfejs oraz możliwość zapisywania własnych układów statystycznych dają praktycznie nieskończone możliwości budowania analiz. System generuje zestawienia wg własnych upodobań, tworzy także ciekawe zestawienia w postaci różnego rodzaju wykresów.

IQ

System Modus ERP zrewolucjonizował świat programów do zarządzania firmą. Firma RHO jest pionierem programów inteligentnych w których na podstawie raz wprowadzonych danych możesz przeprowadzić praktycznie cały proces biznesowy. iO to znak inteligencji - to krok w przyszłość!

Ultra CRM

System Modus ERP to doskonałe narzędzie do rejestrowania kontaktów z klientami. W jednym oknie zrealizujesz wszystkie potrzeby swojej firmy. System automatycznie wystawia zamówienia, oferty, tworzy korespondencję na podstawie szablonów, wysyła newslettery. Rejestracja aktywności z klientem pozwoli Ci na lepszą kontrolę relacji między Twoimi pracownikami a klientem. Historia uzgodnień ochroni cię przed kosztownymi skutkami zmian zdania Twojego klienta. Od tej pory będziesz również wiedział jak wiele czasu i pieniędzy Twoja firma poświęca na kontakty z klientem.

Kooperacja

Nowy moduł pozwala na wygodne zarządzanie współpracą z kooperantami. System potrafi automatycznie przekierować etapy produkcji zaplanowane w trybie kooperacji. Umożliwia również na łączenie wielu zadań również z innych zleceń produkcyjnych we wspólne zlecenia kooperacyjne. Jak przystało na firmę RHO Software moduł ten pozwala na kooperację w wielu modelach: wydanie materiałów - uszlachetnianie - zwrot tych samych (WZ - PZ) wydanie materiałów - zwrot półproduktów niezbędnych na dalszych etapach Twojej produkcji (RW - PW) przesunięcie między-magazynowe na wirtualny magazyn kooperanta - zwrot (MM- MM+) System śledzi również postęp realizacji kooperanta, dostawy częściowe, obsługuje przesyłki

Obłożenie maszyn i pracowników

Innowacyjne podejście firmy RHO pozwoliło dostarczyć długo poszukiwane rozwiązanie oparte na współpracy ludzkiego umysłu z możliwościami współczesnej informatyki. Znane na rynku algorytmy optymalizujące obłożenie pracowników oraz maszyn są do tej pory zbyt niewydajne obliczeniowo a przy tym niespotykanie drogie. Scenariusz oparty na optymalizowaniu zleceń na 5 najbliższych dni wymaga potężnych mocy obliczeniowych, a co najgorsze w wypadku np awarii maszyny bądź nieobecności pracowników należy wykonać go ponownie (a samo obliczenie to kilka lub kilkanaście godzin). Modus to zmiana podejścia, niespotykany interfejs, połączony z przedstawieniem użytkownikowi danych umożliwia mu planowanie półautomatyczne. Możliwa jest jakakolwiek zmiana kolejności zleceń bez ponownej analizy całości.

Zapytania ofertowe

Nowy moduł który pozwala tworzyć zapytania ofertowe na podstawie automatycznie obliczonego zapotrzebowania, lub ręcznie. System generuje zapytania do dostawców, pozwala na złożenie przez nich ofert po czym w interaktywnym module analizy ofert pozwala na wybór najlepszego dostawcy pod dowolnym kątem zapotrzebowania. Wybrane oferty jednym naciśnięciem guzika przekształcisz w zamówienia.