Modus ERP

Mapa systemu Modus ERP
Branże
Pakiety
Moduły
Wielobranżowość
Produkcja maszyn
Auto-moto
Meble tapicerowane
Meble twarde
Szwalnie
Narzędziownie
Wiązki elektryczne
Wyroby betonowe
Usługi
Wyroby metalowe
Elektronika
Tworzywa sztuczne
PRO+
MAX
MAX IQ
Terminal RCP
Terminal Maszyn
Terminal Wydań
Terminal CRM
CRM
Zamówienia
Zaopatrzenie
Magazyn
Produkcja
Kooperacja
Sprzedaż
Transport
Finanse
Analizy
IQ
Technologie
Maszyny
Prewencja
Pracownicy
Części
System
aaWięcej
Więcej
Więcej
Więcej
Więcej
Więcej
Więcej
Więcej
Więcej
Więcej
Więcej
Więcej
Więcej
Więcej
Więcej
OSOBY KONTAKTOWE
CRM
ZAŁĄCZNIKI
APS
RODZINY I ELEMENTY
PARTIE
KOOPERACJA
ZADANIA
POCZTA
PROJEKTY
KALENDARZE ZLECEŃ
PDM
ZAMÓWIENIA SPRZEDAŻY
KALKULACJE
STANY MAGAZYNU
OPAKOWANIA
MAGAZYN
AKTYWNOŚCI
PRZYDZIELANIE PRACOWNIKÓW
PLANOWANIE
ZAMÓWIENIA ZAKUPU
ZAPOTRZE- BOWANIE
SPRZEDAŻ
CENNIKI
DOSTAWY
WYDANIA
CZĘŚCI
INWENTURA
WIELOMAGAZYNOWOŚĆ
TRASY
FLOTA
PRZYDZIELANIE MASZYN
WALUTY
PLAN ZLECEŃ
RCP
ZAPYTANIA OFERTOWE
WARIANTY
REJESTRY VAT
ABONAMENTY
ZAKUPY
ANALIZY
QC
CMR
INTRASTAT
ROZRACHUNKI
WINDYKACJA
OBŁOŻENIE
TECHNOLOGIE
RECEPTURY
NORMY
GNIAZDA
SERWIS
AWARIE
PREWENCJA
KALENDARZ PREWENCJI
PRACOWNICY
TRANSPORT
MRP
EDI
EDYTOR WYDRUKÓW
EXPORT/ IMPORT
LICZNIKI
CMMS
ROZLICZENIA
HRM
PRODUKCJA KOMPLETÓW
UPRAWNIENIA
KALENDARZE PRACOWNIKÓW

Analiza danych
Business Intelligence. Podejmowanie szybkich i trafnych decyzji biznesowych

Informacje o przedsiębiorstwie dostępne w czasie rzeczywistym.
Wielowymiarowe analizy umożliwiają dowolne zestawienie danych pochodzących z systemu Modus ERP.
Raporty bieżące.
Wizualizacje.
Analiza prognostyczna by usprawnić wydajność i efektywność podejmowanych działań.

Analizy

CRM
Wszystko w jednym miejscu

Informacje pochodzące z różnych modułów widoczne w jednym miejscu
System rejestruje aktywność pracowników
Automatycznie pisze maile, oferty, zamówienia, faktury

CRM

Magazyn
Pełna obsługa magazynu części

Dostawy.
Wydania.
Inwentaryzacje.
Kontrola stanów.
Lokalizacje.
Stany minimalne i maksymalne.
Optymalizacja magazynu części zamiennych

APS
Advance planning and scheduling

Zaawansowanie planowanie w oparciu o dostępny czas pracy maszyn.
Przyjrzysta wizualizacja procesów produkcyjnych na wykresie Ganta
Wiele argorytmów planiowania do wyboru.

MRP
Zarządzanie łańcuchem dostaw

Informuje ile i na kiedy trzeba zamówić konkretnych materiałów.
Pozwala na zachowanie płynności produkcji przy utrzymaniu minimalnych stanów magazynowych.
Oblicza zapotrzebowanie na poszczególne surowce w wybranym okresie z uwzględnieniem zaplanowanych dostaw, aktualnych stanów wszystkich magazynów, zamówień od odbiorców.

CMMS
Inteligentny system utrzymania Maszyn

Planowanie i realizacja zadań prewencyjnych. Planowanie prac jednym kliknięciem myszy.
System gotowych raportów, który oblicza współczynniki sprawności, awaryjności i produktywności
Dostarcza pełnych informacji o planowanych i poniesionych kosztach
Dowolnie konfigurowalne liczniki.
Widoki dla każdego użytkownika wraz z pełną obsługą uprawnień.
System zleceń i realizacji serwisowych.
Magazyn części zamiennych.

Kooperacja
Produkcja poza zakladem

Kooperacja

Obsługa partii
Eliminuje pomyłki wydań

Rezerwacja konkretnych partii surowca dla zleceń produkcyjnych.
Jednoznaczna identyfikacja asortymentu.
Kontrola jakości dostaw materiałów i surowców.
Ochrona przed dopuszczeniem do produkcji surowca, który jest wadliwy bądź nie został poddanych kontroli jakości.
Identyfikacja konkretnego egzemplarza/partii wyrobu do wydania z magazynu.

HRM
Ewidencja pracowników

Niezależne kalendarze pracy.
System rozliczania za akord albo za czas pracy, bądź łączenia tych metod.
Ewidencja dokumentów, szkoleń i uprawnień.
Zestawieni norm i obliczanie efektywności obrazuje wydajność pracowników.
Innowacyjny podział czynności na stałe, zmienne i cykliczne pozwala na bardzo precyzyjne obliczenie czasu wykonania całego wyrobu w zależności od nakładu.

Poczta
Ewidencja wysłanych wiadomości e-mail

Możliwość wysylania wiadomości bezposrednio z systemu Modus ERP lub przeniesienie wiadomości wraz z załącznikami do domyślnego klienta pocztowego.
Pełna historia komunikacji z kontrahentem.
Osobna korespondencja dla użytkownika

Transport
Wsparcie logistyczne dla Twojej produkcji

Planowanie wyjazdu w oparciu o aktualny progres produkcji.
Planowanie produkcji na podstawie wcześniej przygotowanego listu przewozowego.
Ewidencja taboru samochodowego.
Planowanie tras.
Załadunek z podpowiedzią o dopuszczalnej pojemności samochodu.

Waluty
Wszystkie transakcje w dowolnej walucie

Aktualizacja średniego kursu poprzez automatyczne pobieranie kursu z tabeli NBP.
Rozliczanie z kontrahentami według ustalonej waluty.
Możliwość modyfikacji kursu walut.

PDM

PDM

Harmonogramy produkcji
Szybkie i bez zbędnych ograniczeń

Przydzielanie pracowników i maszyn.
Oblicza zapotrzebowanie na surowce.
Generowanie zamówień do dostawców.
Rozliczanie czasu pracy.
Śledzenie produkcji w czasie rzeczywistym.

Produkcja

Kalkulacje
Sprawdzanie kosztów wytworzenia produktu

Wysyłanie ofert sprzedaży tworzonego produktu kontrahentom
Kalkulacje

Projekty
Zaplanowanie danego przedsięwzięcia

Podział projektu na etapy wraz z określeniem budżetu
Kontrola poniesionych kosztów w ramach danego projektu
Przypisywanie dokumentacji technicznej
Tworzenie baz danych: kontrahentów, zadań, aktywności i dokumentów
Projekty

Warianty
Możliwość wygenerowania zamówienia z szerokiej wariantowej listy

Wybór różnych opcji danego produktu.
Warianty

Osoby kontaktowe
Ewidencja informacji dotycznących osób kontaktowych poszczególnych kontrahentów

Podgląd aktywności: korespondencji mailowej, spotkań, telefonów itp.
Możliwość przypisywania zadań

Aktywności
Pełna historia kontaktów z kontrahentami

Prowadzenie historii kontaktów przychodzących i wychodzących z kontrahentami
Wystawianie powiązanych dokumentów z poziomu aktywności, np. zamówień sprzedaży, faktur itp.
Automatyczny licznik czasu aktywności z możliwością edycji
CRM

Załączniki
Dokumentacja dostępna w każdym miejscu

Obsługa załączników różnego typu
Załączniki

HRM

Zadania
Lista czynności do wykonania

Możliwość przypisywania zadań pracownikom
Automatyczne przypomnienia o zadaniach
Zadania

Zamówienia sprzedaży
Lista zamówień od odbiorców

Wgląd w aktualne zamówienia od klientów
Wystawianie powiązanych dokumentów do zamówienia: m.in. faktur, WZ
Podgląd statusu produkcji zamówienych produktów
Zamówienia sprzedaży

Zamówienia zakupu
Pełna historia kontaktów z kontrahentami

Generowanie zamówień zakupu do dostawców oraz możliwość wysyłki e-mailem
Pasek informujący o statusie realizacji danego zamówienia
Zamówienia zakupu

Zapytania ofertowe
Generowanie zapytań do dostawców

Porównanie ofert różnych dostawców
Mozliwość wygenerowanie zamówień zakupu do zaakceptowanej oferty
Zapytania ofertowe

Stany magazynowe
Wgląd w ilość danego surowca lub produktu oferowanego przez firmę

Podgląd kartotek wariantów zamówionych produktów.
Możliwość edycji listy asortymentu.
Stany magazynowe

Dostawy
Generowanie dokumentów przyjęć na podstawie których zwiększa się stan magazynu

Tworzenie dla dokumentów PZ Korekty.
Możliwość zwrotu asortymentu dostawcy.
Dostawy

Wydania
Podgląd ilościowy surowców na magazynie

Generowanie dokumentów powiązanych.
Wydania

Kontrola jakości
Nadzór nad asortymentem dostarczanym przez dostawce

Blokada partii dostawy nieskontrolowanej.
Kontrola jakości

Inwentaryzacje
Szczegółowe sprawdzenie faktycznego stanu wszystkich towarów na magazynie

Lista prowadzonych ewidencji
Inwentaryzacja

Wielomagazynowość
Wykaz obiektów firmy

Możliwość określenia cech magazynu.
Wielomagazynowość

Zakupy
Dokonywanie zakupów na surowce lub półprodukty/produkty od danych kontrahentów

Generowanie dokumentów powiązanych.
Zakupy

Opakowania
Tworzenie etykiety produktu

Możliwość edycji opakowania wyrobu.
Opakowania

Plan zleceń
Lista zamówionych produktów i zlecen produkcyjnych

Podgląd produktów oczekujących na realizację
Ewidencja aktualnych zleceń produkcyjnych z informacją o postepie produkcji, czasochłonności zlecenia i zapotrzebowania na surowce
Plan zleceń

Kalendarze zleceń

Graficzny i opisowy podgląd zleceń produkcyjnych na kalendarzu
Informacja o terminie realizacji, czasochłonności i pozycjach zlecenia produkcyjnego
Kalendarze

RCP
Rejestracja Czasu Pracy

Informacja pochodząca z terminali produkcyjnych o wykonanych etapach i produktach przez pracowników
Ewidencja przeprowadzonego czasu i wykonanej ilości produktów
Automatyczna aktualizacja postepu produkcyjnego po zarejestrowaniu na terminalu wykonania etapu przez pracownika
Rejestracja czasu pracy

Sprzedaż
Dokonywanie sprzedaży wraz z generowaniem odpowiednich dokumentów

Wystawianie faktur i paragonów.
Zestawienie cennikowe w różnych walutach.
Panel szybkiej sprzedaży.
Sprzedaż

Cenniki
Definiowanie dowolnej liczby cenników

Możliwość określenia dla każdego indywidualnej wysokości marży przypisanej do danego klienta.
Określanie wielu cen sprzedaży jednego produktu.
Cenniki

Rejestry Vat
Sporządzenie rejestru VAT zarówno dla zakupów jak i sprzedaży dla wybranego okresu czasu

Możliwość eksportu rejestrów VAT.
Rejestry VAT

Abonamenty
Funkcja automatycznego fakturowania kontrahentów

Definiowanie parametrów związanych z częstotliwością, listą kontrahentów itd.
Zatwierdzanie manualne faktur generujące się automatycznie.

Trasy
Planowanie transportu z ładunkiem

Przypisywanie tras do zamówienych towarów
Możliwość definiowania punktów postoju, odległości pomiędzy poszczególnymi miastami
ożliwość zaplanowania produkcji/transportu w oparciu o trasę
Trasy

Flota
Ewidencja posiadanego taboru samochodowego

Podgląd samochodów
Gotowy wydruk CMR
Trasy

CMR
Ewidencja międzynarodowych listów przewozowych CMR

Automatyczne generowanie listu na bazie dokumentu sprzedaży, bądź dokumentu wydania
Gotowy wydruk listu CMR
Trasy

Intrastat
System informacyjny o dokonanych lub wywozach towarów między państwami należącymi do Wspólnoty Europejskiej

Generowanie deklaracji intrastat
Możliwość dodawania kodów CN
Intrastat

Rozrachunki
Podgląd faktur z odroczonym terminem zapłaty

Możliwość rozlczenia faktur
Informacja o dokonanych wpłatach
Informacja o terminach zapłaty
Rozliczenia

Windykacja
Ewidencja dokumentów windykacyjnych

Możliwość tworzenia i wysyłania wezwań do zapłaty zaległych należności
Generowanie not odsetkowych jako żądanie zapłaty odsetek za zwłokę w zapłace
Rozliczenia

Obłożenie pracowników
Przydzielenia poszczególnych etapów procesu produkcji do pracowników

Graficzna informacja o obłożeniu pracownika w danym dniu oraz możliwość przydzielenie pracownikowi etapów do wykonania na konkretny dzień
Poglądowy obraz przeciążeń pracowników oraz optymalizacja ich planu pracy
Obłożenie

Technologie
Pełna swoboda i elastyczność

Moduł, w którym określa się sposób wytwarzania wyrobów
Intuicyjny kreator przeprowadza przez cały proces tworzenia technologii
Możliwość stworzenia dynamicznych receptur czyli składu surowcowego wyrobu
Możliwośc wprowadzenia norm czasowych dla operacji
Technologie

Receptury
Nieograniczona liczba wariantów

Sprawdzony system w przypadku produkcji, w której te same produkty moga wystepować w wielu wariantach
Uwalnia od żmudnego wprowadzania setek produktów
Unikalny geberator w czasie rzeczywistym tworzy nowe wersje produktów, zgodnie z dokonanymi wyborami dzieki czemu zapotrzebowanie generuje się automatycznie
Baza pozostaje przejrzysta i przyjazna dla użytkownika
Receptury

Normy
Edycja norm produkcji

Określenie czasu wykonania danej czynności.
Ustalenie kosztu oraz kalkulacja ceny pracownika lub maszyny.
Receptury

Gniazda
Lista wszystkich zdefiniowanych gniazd produkcyjnych

Określenie konkretnej operacji technologicznej wykonanej na danym etapie produkcyjnym oraz pracowników i maszyn.
Gniazda

SerwisRejestracja czynności serwisowych maszyn

Zgłaszanie awarii oraz automatyczne powiadamianie pracowników.
Księgowanie kosztów usuwanych usterek oraz przeglądów.
Serwis

Awarie
Zgłaszanie usterek maszyny

Określenie rodzaju usterek, przyczyn oraz skutków awarii na linni produkcyjnej.
Awarie

Prewencja
Planowanie i realizacja zadań mających na celu zredukowanie liczby awarii i zmniejszenie kosztów utrzymania ruchu

Generowanie planu przeglądów maszyn w ramach którego wykonywane będą konkretne czynności, co wybrany okres czasu.
Wyznaczanie kosztów wykonanych przeglądów.
Awarie

Kalendarz prewencji
Graficzny obraz planowania i realizacji zadań mających na celu zredukowanie liczby awarii i zmniejszenie kosztów utrzymania ruchu

Kalendarz prewencji

Pracownicy
Lista pracowników firmy wraz z ich danymi

Przypisywanie kodu pracownikowi oraz numeru ID wykorzystywanego do logowań na terminalu produkcyjnym.
Pracownicy

Liczniki
Ewidencja liczników znajdujących się w maszynach oraz odnotowywanie ich odczytów

Automatycznie uzupełniany stan licznika głównego po dokonaniu odczytu linii produkcyjnej.
Fakturowanie usługi w oparciu o wskazania licznika.
Części

Rozliczenia
Okresowe rozliczenia pracowników na podstawie czasów zarejestrowanych w terminalu

Generowanie danych do analiz dla danego okresu.

Części
Ewidencja części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych maszyn produkcyjnych

Księgowanie rozchodu materiałów pod konkretne zlecenie serwisowe i obiekty.
Analiza zużycia materiałów eksploatacyjnych.
Części

EDI
Electronic Data Interchange

Elektroniczna wymiana danych w standardzie VDA
Eliminacja wielokrotnego wprowadzania danych oraz przyśpieszenie i zwiększenie dokładności przepływu informacji między firmami
EDI

Edytor wydruków
Edytor i funkcja tworzenia własnych spersonalizowanych dokumentów

Wbudowany wewnętrzny edytor szablonów wydruku
Drukowanie dokumentów w wielu językach
Kreacja i zapis nowych szablonów
Wstawianie treści dynamicznych na podstwie wzorów matematycznych i zmiennych
Dowolne przekształcenie widoku zawartości
Umieszczanie grafiki
Edytor wydruków

Export/Import
Przepływ potrzebnych dokumentów.

Import dokumentów z pliku EDI.
Eksport: faktur sprzedaży, list przewozowych oraz zamówień zakupu.
Edytor wydruków

Rodziny i Elementy
Podział wyrobów na określone grupy

Główna rodzina oraz wchodzące w nią rodzaje wytworzonych produktów - elementy.

UprawnieniaWewnętrzna edycja użytkownika

Określanie dostępu poszczególnych modułów na stanowiskach użytkowników
Uprawnienia

Zapotrzebowanie
Potężne narzędzie by zapanować nad zamówieniami materiałów

Zapotrzebowanie globalne oblicza pełne zapotrzebowanie na półprodukty i surowce dla wybranych zamówień i zleceń produkcyjnych
Automatyczne generowanie zamówień do dostawców i błyskawiczne przyjęcia towaru
Możliwość tworzenia zapytań ofertowych do dostawców
Zapotrzebowanie

Produkcja kompletów
Możliwość produkcji grup danego wyrobu

Kalendarze pracowników
Graficzny obraz obecności poszczególnych osób zatrudnionych w firmie

Kalendarz pracowników
Produkcja maszyn i urządzeń w systemie MODUS ERP jest możliwa dzięki wbudowanym systemom PDM oraz APS
 • wariantowość - nieskończenie wiele wariantów
 • produkcja jednostkowa- zlecenia i rozliczanie produkcji każdego egzemplarza
 • produkcja seryjna - obie metody można dowolnie łączyć
 • dynamiczne receptury - np wprowadzasz wymiary a Modus sam oblicza zapotrzebowanie na wszystkie elementy
 • rejestracja czasu pracy na każdym etapie
 • obsługa kompletów
 • rozliczenia akordowe, czasowe
 • pełna obsługa partii surowców
 • surowce niestanowe - np nici zszywki
 • grupy cenowe - w zależności od użytych materiałów system określa cenę końcową
 • zaliczki, pro-formy, wielowalutowość, wielojęzyczność
 • rozbudowany system wydruków, etykiety końcowe , produkcyjne - również dedykowane dla odbiorcy
 • produkcja pod transport, kody paczek, optymalizacja załadunku
 • intrastat, dokumenty CMR
 • obsługa zamienników
 • aplikacje na tablety lub telefony dla pracowników produkcyjnych, handlowców i serwisu
 • obsługa rozkrojów materiałów - cutter, laser, waterjet
 • Systemy szybkiej kompletacji - terminale wydań i przyjęć
 • kalkulacje wyrobów końcowych z określeniem czasochłonności oraz kosztów wytworzenia
 • MRP - planowanie dostaw na konkretny dzień
 • automatyczne wydania surowców dla pracowników
 • system analiz wielowymiarowych - analizy z dowolnych danych
 • APS - automatyczne optymalizacje zasobów produkcyjnych - obliczanie terminów realizacji
 • utrzymanie i serwis maszyn
 • wariantowość - nieskończenie wiele wariantów
 • produkcja jednostkowa- zlecenia i rozliczanie produkcji każdego egzemplarza
 • produkcja seryjna - obie metody można dowolnie łączyć
 • dynamiczne receptury - np wprowadzasz wymiary a Modus sam oblicza zapotrzebowanie na wszystkie elementy
 • rejestracja czasu pracy na każdym etapie
 • obsługa kompletów
 • rozliczenia akordowe, czasowe
 • pełna obsługa partii surowców
 • surowce niestanowe - np nici zszywki
 • grupy cenowe - w zależności od użytych materiałów system określa cenę końcową
 • zaliczki, pro-formy, wielowalutowość, wielojęzyczność
 • rozbudowany system wydruków, etykiety końcowe , produkcyjne - również dedykowane dla odbiorcy
 • produkcja pod transport, kody paczek, optymalizacja załadunku
 • intrastat, dokumenty CMR
 • obsługa zamienników
 • aplikacje na tablety lub telefony dla pracowników produkcyjnych, handlowców i serwisu
 • obsługa rozkrojów materiałów - cutter, laser, waterjet
 • Systemy szybkiej kompletacji - terminale wydań i przyjęć
 • kalkulacje wyrobów końcowych z określeniem czasochłonności oraz kosztów wytworzenia
 • MRP - planowanie dostaw na konkretny dzień
 • automatyczne wydania surowców dla pracowników
 • system analiz wielowymiarowych - analizy z dowolnych danych
 • APS - automatyczne optymalizacje zasobów produkcyjnych - obliczanie terminów realizacji
 • utrzymanie i serwis maszyn
 • wariantowość - nieskończenie wiele wariantów
 • produkcja jednostkowa- zlecenia i rozliczanie produkcji każdego egzemplarza
 • produkcja seryjna - obie metody można dowolnie łączyć
 • dynamiczne receptury - np wprowadzasz wymiary a Modus sam oblicza zapotrzebowanie na wszystkie elementy
 • rejestracja czasu pracy na każdym etapie
 • obsługa kompletów
 • rozliczenia akordowe, czasowe
 • pełna obsługa partii surowców
 • surowce niestanowe - np nici zszywki
 • grupy cenowe - w zależności od użytych materiałów system określa cenę końcową
 • zaliczki, pro-formy, wielowalutowość, wielojęzyczność
 • rozbudowany system wydruków, etykiety końcowe , produkcyjne - również dedykowane dla odbiorcy
 • produkcja pod transport, kody paczek, optymalizacja załadunku
 • intrastat, dokumenty CMR
 • obsługa zamienników
 • aplikacje na tablety lub telefony dla pracowników produkcyjnych, handlowców i serwisu
 • obsługa rozkrojów materiałów - cutter, laser, waterjet
 • Systemy szybkiej kompletacji - terminale wydań i przyjęć
 • kalkulacje wyrobów końcowych z określeniem czasochłonności oraz kosztów wytworzenia
 • MRP - planowanie dostaw na konkretny dzień
 • automatyczne wydania surowców dla pracowników
 • system analiz wielowymiarowych - analizy z dowolnych danych
 • APS - automatyczne optymalizacje zasobów produkcyjnych - obliczanie terminów realizacji
 • utrzymanie i serwis maszyn
 • wariantowość - nieskończenie wiele wariantów
 • produkcja jednostkowa- zlecenia i rozliczanie produkcji każdego egzemplarza
 • produkcja seryjna - obie metody można dowolnie łączyć
 • dynamiczne receptury - np wprowadzasz wymiary a Modus sam oblicza zapotrzebowanie na wszystkie elementy
 • rejestracja czasu pracy na każdym etapie
 • obsługa kompletów
 • rozliczenia akordowe, czasowe
 • pełna obsługa partii surowców
 • surowce niestanowe - np nici zszywki
 • grupy cenowe - w zależności od użytych materiałów system określa cenę końcową
 • zaliczki, pro-formy, wielowalutowość, wielojęzyczność
 • rozbudowany system wydruków, etykiety końcowe , produkcyjne - również dedykowane dla odbiorcy
 • produkcja pod transport, kody paczek, optymalizacja załadunku
 • intrastat, dokumenty CMR
 • obsługa zamienników
 • aplikacje na tablety lub telefony dla pracowników produkcyjnych, handlowców i serwisu
 • obsługa rozkrojów materiałów - cutter, laser, waterjet
 • Systemy szybkiej kompletacji - terminale wydań i przyjęć
 • kalkulacje wyrobów końcowych z określeniem czasochłonności oraz kosztów wytworzenia
 • MRP - planowanie dostaw na konkretny dzień
 • automatyczne wydania surowców dla pracowników
 • system analiz wielowymiarowych - analizy z dowolnych danych
 • APS - automatyczne optymalizacje zasobów produkcyjnych - obliczanie terminów realizacji
 • utrzymanie i serwis maszyn
 • wariantowość - nieskończenie wiele wariantów
 • produkcja jednostkowa- zlecenia i rozliczanie produkcji każdego egzemplarza
 • produkcja seryjna - obie metody można dowolnie łączyć
 • dynamiczne receptury - np wprowadzasz wymiary a Modus sam oblicza zapotrzebowanie na wszystkie elementy
 • rejestracja czasu pracy na każdym etapie
 • obsługa kompletów
 • rozliczenia akordowe, czasowe
 • pełna obsługa partii surowców
 • surowce niestanowe - np nici zszywki
 • grupy cenowe - w zależności od użytych materiałów system określa cenę końcową
 • zaliczki, pro-formy, wielowalutowość, wielojęzyczność
 • rozbudowany system wydruków, etykiety końcowe , produkcyjne - również dedykowane dla odbiorcy
 • produkcja pod transport, kody paczek, optymalizacja załadunku
 • intrastat, dokumenty CMR
 • obsługa zamienników
 • aplikacje na tablety lub telefony dla pracowników produkcyjnych, handlowców i serwisu
 • obsługa rozkrojów materiałów - cutter, laser, waterjet
 • Systemy szybkiej kompletacji - terminale wydań i przyjęć
 • kalkulacje wyrobów końcowych z określeniem czasochłonności oraz kosztów wytworzenia
 • MRP - planowanie dostaw na konkretny dzień
 • automatyczne wydania surowców dla pracowników
 • system analiz wielowymiarowych - analizy z dowolnych danych
 • APS - automatyczne optymalizacje zasobów produkcyjnych - obliczanie terminów realizacji
 • utrzymanie i serwis maszyn
 • wariantowość - nieskończenie wiele wariantów
 • produkcja jednostkowa- zlecenia i rozliczanie produkcji każdego egzemplarza
 • produkcja seryjna - obie metody można dowolnie łączyć
 • dynamiczne receptury - np wprowadzasz wymiary a Modus sam oblicza zapotrzebowanie na wszystkie elementy
 • rejestracja czasu pracy na każdym etapie
 • obsługa kompletów
 • rozliczenia akordowe, czasowe
 • pełna obsługa partii surowców
 • surowce niestanowe - np nici zszywki
 • grupy cenowe - w zależności od użytych materiałów system określa cenę końcową
 • zaliczki, pro-formy, wielowalutowość, wielojęzyczność
 • rozbudowany system wydruków, etykiety końcowe , produkcyjne - również dedykowane dla odbiorcy
 • produkcja pod transport, kody paczek, optymalizacja załadunku
 • intrastat, dokumenty CMR
 • obsługa zamienników
 • aplikacje na tablety lub telefony dla pracowników produkcyjnych, handlowców i serwisu
 • obsługa rozkrojów materiałów - cutter, laser, waterjet
 • Systemy szybkiej kompletacji - terminale wydań i przyjęć
 • kalkulacje wyrobów końcowych z określeniem czasochłonności oraz kosztów wytworzenia
 • MRP - planowanie dostaw na konkretny dzień
 • automatyczne wydania surowców dla pracowników
 • system analiz wielowymiarowych - analizy z dowolnych danych
 • APS - automatyczne optymalizacje zasobów produkcyjnych - obliczanie terminów realizacji
 • utrzymanie i serwis maszyn
 • wariantowość - nieskończenie wiele wariantów
 • produkcja jednostkowa- zlecenia i rozliczanie produkcji każdego egzemplarza
 • produkcja seryjna - obie metody można dowolnie łączyć
 • dynamiczne receptury - np wprowadzasz wymiary a Modus sam oblicza zapotrzebowanie na wszystkie elementy
 • rejestracja czasu pracy na każdym etapie
 • obsługa kompletów
 • rozliczenia akordowe, czasowe
 • pełna obsługa partii surowców
 • surowce niestanowe - np nici zszywki
 • grupy cenowe - w zależności od użytych materiałów system określa cenę końcową
 • zaliczki, pro-formy, wielowalutowość, wielojęzyczność
 • rozbudowany system wydruków, etykiety końcowe , produkcyjne - również dedykowane dla odbiorcy
 • produkcja pod transport, kody paczek, optymalizacja załadunku
 • intrastat, dokumenty CMR
 • obsługa zamienników
 • aplikacje na tablety lub telefony dla pracowników produkcyjnych, handlowców i serwisu
 • obsługa rozkrojów materiałów - cutter, laser, waterjet
 • Systemy szybkiej kompletacji - terminale wydań i przyjęć
 • kalkulacje wyrobów końcowych z określeniem czasochłonności oraz kosztów wytworzenia
 • MRP - planowanie dostaw na konkretny dzień
 • automatyczne wydania surowców dla pracowników
 • system analiz wielowymiarowych - analizy z dowolnych danych
 • APS - automatyczne optymalizacje zasobów produkcyjnych - obliczanie terminów realizacji
 • utrzymanie i serwis maszyn
czytelny i funkcjonalny CRM wysyłanie maili z załączonymi dokumentami obsługa dokumentów kalendarz zdarzeń z przypominaniem edytor wszystkich wydruków wielowymiarowe analizy danych abonamenty system lojalnościowy platforma webowa dla klientów, handlowców i dostawców obsługa zgłoszeń reklamacyjnych
 • wariantowość - nieskończenie wiele wariantów
 • produkcja jednostkowa- zlecenia i rozliczanie produkcji każdego egzemplarza
 • produkcja seryjna - obie metody można dowolnie łączyć
 • dynamiczne receptury - np wprowadzasz wymiary a Modus sam oblicza zapotrzebowanie na wszystkie elementy
 • rejestracja czasu pracy na każdym etapie
 • obsługa kompletów
 • rozliczenia akordowe, czasowe
 • pełna obsługa partii surowców
 • surowce niestanowe - np nici, zszywki, gwoździe
 • grupy cenowe - w zależności od użytych materiałów system określa cenę końcową
 • zaliczki, pro-formy, wielowalutowość, wielojęzyczność
 • rozbudowany system wydruków, etykiety końcowe , produkcyjne - również dedykowane dla odbiorcy
 • produkcja pod transport, kody paczek, optymalizacja załadunku
 • intrastat, dokumenty CMR
 • obsługa zamienników
 • aplikacje na tablety lub telefony dla pracowników produkcyjnych, handlowców i serwisu
 • obsługa rozkrojów materiałów - cutter, laser, waterjet
 • Systemy szybkiej kompletacji - terminale wydań i przyjęć
 • kalkulacje wyrobów końcowych z określeniem czasochłonności oraz kosztów wytworzenia
 • MRP - planowanie dostaw na konkretny dzień
 • automatyczne wydania surowców dla pracowników
 • system analiz wielowymiarowych - analizy z dowolnych danych
 • APS - automatyczne optymalizacje zasobów produkcyjnych - obliczanie terminów realizacji
 • utrzymanie i serwis maszyn
 • wariantowość - nieskończenie wiele wariantów
 • produkcja jednostkowa- zlecenia i rozliczanie produkcji każdego egzemplarza
 • produkcja seryjna - obie metody można dowolnie łączyć
 • dynamiczne receptury - np wprowadzasz wymiary a Modus sam oblicza zapotrzebowanie na wszystkie elementy
 • rejestracja czasu pracy na każdym etapie
 • obsługa kompletów
 • rozliczenia akordowe, czasowe
 • pełna obsługa partii surowców
 • surowce niestanowe - np nici zszywki
 • grupy cenowe - w zależności od użytych materiałów system określa cenę końcową
 • zaliczki, pro-formy, wielowalutowość, wielojęzyczność
 • rozbudowany system wydruków, etykiety końcowe , produkcyjne - również dedykowane dla odbiorcy
 • produkcja pod transport, kody paczek, optymalizacja załadunku
 • intrastat, dokumenty CMR
 • obsługa zamienników
 • aplikacje na tablety lub telefony dla pracowników produkcyjnych, handlowców i serwisu
 • obsługa rozkrojów materiałów - cutter, laser, waterjet
 • Systemy szybkiej kompletacji - terminale wydań i przyjęć
 • kalkulacje wyrobów końcowych z określeniem czasochłonności oraz kosztów wytworzenia
 • MRP - planowanie dostaw na konkretny dzień
 • automatyczne wydania surowców dla pracowników
 • system analiz wielowymiarowych - analizy z dowolnych danych
 • APS - automatyczne optymalizacje zasobów produkcyjnych - obliczanie terminów realizacji
 • utrzymanie i serwis maszyn
 • wariantowość - nieskończenie wiele wariantów
 • produkcja jednostkowa- zlecenia i rozliczanie produkcji każdego egzemplarza
 • produkcja seryjna - obie metody można dowolnie łączyć
 • dynamiczne receptury - np wprowadzasz wymiary a Modus sam oblicza zapotrzebowanie na wszystkie elementy
 • rejestracja czasu pracy na każdym etapie
 • obsługa kompletów
 • rozliczenia akordowe, czasowe
 • pełna obsługa partii surowców
 • surowce niestanowe - np nici zszywki
 • grupy cenowe - w zależności od użytych materiałów system określa cenę końcową
 • zaliczki, pro-formy, wielowalutowość, wielojęzyczność
 • rozbudowany system wydruków, etykiety końcowe , produkcyjne - również dedykowane dla odbiorcy
 • produkcja pod transport, kody paczek, optymalizacja załadunku
 • intrastat, dokumenty CMR
 • obsługa zamienników
 • aplikacje na tablety lub telefony dla pracowników produkcyjnych, handlowców i serwisu
 • obsługa rozkrojów materiałów - cutter, laser, waterjet
 • Systemy szybkiej kompletacji - terminale wydań i przyjęć
 • kalkulacje wyrobów końcowych z określeniem czasochłonności oraz kosztów wytworzenia
 • MRP - planowanie dostaw na konkretny dzień
 • automatyczne wydania surowców dla pracowników
 • system analiz wielowymiarowych - analizy z dowolnych danych
 • APS - automatyczne optymalizacje zasobów produkcyjnych - obliczanie terminów realizacji
 • utrzymanie i serwis maszyn
Modus ERP Inteligentny System Zarządzania Przedsiębiorstwem Produkcyjnym
Program posiadający niesamowite możliwości adaptacji w każdym modelu produkcji
Zbudowany na doświadczeniu z prawie 400 wdrożeń w różnych zakładach produkcyjnych

Optymalizacja produkcji
System może pracować w każdej branży produkcyjnej, zarówno w produkcji seryjnej jak i jednostkowej. W unikalnym kreatorze technologii wprowadzisz własny schemat produkcji. Rozbudowane definicje operacji technologicznych ze szczegółowym podziałem na czynności (normy) pozwalają na bardzo precyzyjne określenie czasu i kosztów wyrobu. System niezależnie nadzoruje pracowników jak i maszyny.

Pełna obsługa partii!
System obsługuje partie produkcyjne, generuje numery seryjne każdego wyrobu lub partii. Drukuje etykiety z kodami kreskowymi dzięki którym kontroluje również produkcję. Modus ERP umożliwia kontrolę jakości dostaw a także produkcji, co jest niezbędne do otrzymania certyfikatu jakości. Dzięki niemu jesteś w stanie określić kto, kiedy i z czego wyprodukował Twój produkt.

Planowanie i serwis maszyn.
System posiada ogromne możliwości planowania produkcji oraz dostarcza wszelkich informacji w czasie rzeczywistym. Jako jeden z nielicznych ma wbudowany system CMMS (Computerised Maintenance Management System -system utrzymania ruchu) oraz system MES (Manufacturing Execution System czyli System Realizacji Produkcji).

Dynamiczne warianty
Unikalny generator wariantów potrafi tworzyć w locie skomplikowane wersje Twoich produktów. Technologia DRW (Dynamiczne Receptury Wariantowe) pozwala również na wirtualne zdefiniowanie zapotrzebowania na składniki. Wystarcza zdefiniowanie zaledwie kilku receptur, z których automatycznie powstaną setki wyrobów gotowych. System DRW uwolni Cię od żmudnego wprowadzania setek produktów i ich receptur.

Meldunki z produkcji
Specjalne terminale dla pracowników dostarczą Ci wszelkich informacji w czasie rzeczywistym. Wygodna obsługa i praca za pomocą kodów kreskowych oraz dotykowych ekranów znacznie przyspieszą prace pracowników - bez pomyłek! System nie tylko wskazuje co mają po kolei zrobić ale także drukuje etykiety produkcyjne, pozwala na korekty zużycia a także rejestruje czas pracy każdej operacji.

Rejestracja Czasu Pracy
Dziś nie wystarczy wiedzieć o której Pracownik przyszedł do pracy. Ważne aby wiedzieć o której zaczął pracę , czy wykonał w planowanej normie, czy nie wydarzyły się wtedy nieprzewidziane okoliczności. Modus ERP+ to rozbudowany system rejestracji pracy wraz z wieloma analizami wydajności które działają motywująco na pracowników.

Przewaga systemu Modus ERP

Modus ERP to jedyne na rynku narzędzie które w pełni pomoże Ci zarządzać Twoją firmą. Modus został tak skonstruowany , aby od razu pracował dla Ciebie. Nie tracisz czasu ani pieniędzy na dostosowywanie systemu do swoich potrzeb. Program obejmuje wszelkie obszary działania firmy:
-zamówienia sprzedaży , zamówienia dostaw, zakupy ze szczegółowym planowaniem i potwierdzaniem terminów a także obsługą realizacji częściowych
-pełną obsługę magazynów wraz z obsługą partii, serii i rezerwacji asortymentu, a także kontrolą jakości dostaw wg definiowanych parametrów
-produkcję, technologie produkcji, wraz systemem meldunków z produkcji
-zaawansowany system planowania produkcji APS
-zarządzanie maszynami, awariami,naprawą
-serwis reklamacyjny
-serwis gwarancyjny
-Rejestracja Czasu pracy wraz z kontrolą wejścia/wyjścia oraz szczegółowa kontrola czasu realizacji zleceń
-bazę wiedzy (Know How)
-planowanie transportu, (Logistic) i obsługa pojazdów, wraz z załadunkiem oraz możliwość planowania produkcji pod listy przewozowe
-rozliczanie pracowników z analityką wydajności, planami pracy zbiorczo, zmianowe lub indywidualnie dla każdego pracownika (HRM), system motywacji, rejestry szkoleń
-relacje z klientem (CRM),
-zarządzanie maszynami (CMMS), system zgłoszeń awarii oraz obsługa zleceń serwisowych z magazynem części zamiennych, pomiarami, kalibracją oraz rozbudowany moduł prewencji
-zarządzanie majątkiem trwałym (EAM) ,
-zapotrzebowanie (MRP), z automatycznym generowaniem zamówień do dostawców wg wielu algorytmów (najniższa cena, najkrótszy czas dostawy, wszystko od jednego dostawcy...)
-Sprzedaż , finanse, rozrachunki, rejestry VAT (FK)
- obsługa i wydruki wielojęzyczne -analitykę (BI)
- system wielowymiarowych tablic przestawnych
-kalkulacje i rozliczanie kosztów
Modus łącząc te wszystkie systemy w całość pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu i pieniędzy. Dodatkową korzyścią jest praca na jednej wspólnej bazie danych, w której dane są dostępne z wielu poziomów

Zarządzaj produkcją

Modus ERP został zaprojektowany w taki sposób aby mogły z niego korzystać firmy produkcyjne o różnorodnych modelach produkcyjnych, które wytwarzają swoje produkty: jednostkowo - produkcja egzemplarzy, seryjnie - wraz z obsługą partii oraz umożliwia produkcję szeregową, równoległą a także kombinowaną (kolejne operacje technologiczne mogą być dowolnie definiowane przez użytkownika).
System pozwala na wydzielenie wielu linii produkcyjnych (grupy produktów), dzięki czemu planowanie i realizowanie procesów produkcyjnych dla różnych produktów może odbywać się niezależnie.
Warstwa technologii czyli sposób wykonania wyrobu (marszruta, operacje technologiczne, czynności, normy) są definiowane odrębnie, zaś definicja składu i zużycia dopełnia technologię w recepturze. Dzięki takiemu rozwiązaniu można szybko zmieniać parametry wyrobu, krzyżując dowolną technologię z dowolną recepturą tworząc tzw rewizje lub warianty wyrobu.
Innowacyjny system Dynamicznych receptur wariantowych (DRW) - to sztandarowa funkcjonalność systemu Modus ERP. Pozwala ona na zasadzie wstępnie predefiniowanych receptur generować produkty końcowe których parametry klient podaje podczas składania zamówienia. Parametry te to nie tylko sposób wykończenia materiałowego ale także określanie zmiennych np rozmiarów, cech, profili etc.
System automatycznie tworzy wariant a także potrafi skalkulować cenę sprzedaży wyrobu, również w oparciu o zamawiany nakład. Wyjątkowa logika i bardzo rozbudowane opcje produkcyjne pozwalają korzystać z tego systemu od razu - bez kosztownych doróbek i dostosowań indywidualnych. Bardzo czytelny interfejs pozwala opanować tak rozbudowany program w kilka dni.

Wariantowość

W programie zaimplementowano nowatorskie rozwiązania w zakresie obsługi wariantów (produktów unikalnych różniących się np kolorami, rozmiarem, ilością składników, użytą technologią etc.) z możliwością obsługi zmiennych ilości surowca w zapotrzebowaniu (dynamiczne receptury wariantowe). To ogromna oszczędność czasu i kosztów wprowadzania danych do systemu. Wystarczy raz zdefiniowana receptura wirtualna na podstawie której Modus generuje wynikowe produkty (tzw, warianty lub egzemplarze). Dzieje się to podczas wprowadzania zamówienia od odbiorcy, który ustala konkretne składniki receptury i opcjonalnie ich ilość, wielkość, rozmiar, kolor etc. Uproszczony interfejs generatora wariantu pozwala na pracę dla osób nie wtajemniczonych w technologię danego produktu.

Meldunki produkcyjne (MES)

System współpracuje z terminalami produkcyjnymi czyli specjalnymi stanowiskami komputerowymi, które są przeznaczone do pracy na halach produkcyjnych. Dzięki nim ustalane prace są natychmiast wyświetlane konkretnym pracownikom i służą później do deklaracji prac oraz rejestracji czasów wykonania. Są niezbędne w przypadku wprowadzania korekt zużycia, określania kontroli jakości, definiowania braków, drukowania etykiet. Praca na terminalach jest w pełni zautomatyzowana i polega głównie na zaczytywaniu kodów kreskowych generowanych i drukowanych przez system Modus ERP. Terminale pracują również na monitorach dotykowych a praca na nich odbywa się za pomocą czytników kodów kreskowych.
Modus ERP współpracuje z wszelkimi dostępnymi na rynku czytnikami, zarówno przewodowymi jak bezprzewodowymi.

Praca przez internet -Webik B2C/BOK/B2B

Webik to specjalna platforma internetowa która pozwala na dostęp do Twojego systemu Modus ERP poprzez internetową przeglądarkę.
Funkcjonalne modele biznesowe uwolnią Twoich pracowników od żmudnego wprowadzania danych. WEBIK BOK Biuro Obsługi klienta - moduł opracowany z myślą o dostępie dla Twoich klientów którzy mają wgląd do swoich zamówień, faktur, płatności etc.
WEBIK B2B - platforma współpracy z Twoimi dostawcami DEMO http://demo.webik.com.pl- skontaktuj się z nami w celu otrzymania hasła do testów

Utrzymanie ruchu (CMMS)

Modus ERP posiada bardzo rozbudowany system ewidencji maszyn i budynków.
Wielokrotnie nagradzany i doceniany system Meso CMMS jest w całości zaimplementowany jako dodatkowy moduł systemu ERP. System posiada wszelkie narzędzia do utrzymania i serwisowania urządzeń a także do obliczania kosztów związanych z Twoim parkiem maszynowym. W systemie wprowadzono również dodatkowe ewidencje budynków.
Program pozwala na obsługę maszyn w wielu scenariuszach:
I - podejście reaktywne System zgłaszania awarii i reaktywnych zleceń serwisowych Odznacza się doraźną reakcją na zaistnienie usterki dopiero po jej wystąpieniu. Podejście było uznawane za jedyne słuszne w czasach sprzed II wojny światowej. Przekonanie to uzasadniał niski poziom skomplikowania urządzeń i wystarczająca ilość siły roboczej do utrzymania płynności produkcji nawet w przypadku awarii.
II - podejście prewencyjne Oparte na planowaniu remontów zapobiegawczych po określonym czasie użytkowania lub przebiegu urządzenia. Początki podejścia prewencyjnego sięgają lat 40 XX wieku. Podczas II wojny światowej nastąpił znaczny spadek siły roboczej, który zaowocował wzrostem znaczenia mechanizacji. Pociągnęło to za sobą zwiększenie poziomu skomplikowania urządzeń. Znaczenie zapobiegania awariom stawało się coraz wyraźniejsze.
III - podejście prognostyczne (proaktywne) stawiające za cel zapobieganie awariom i uszkodzeniom poprzez przeprowadzanie inspekcji zapobiegawczych, monitorowanie stanu technicznego oraz udział operatorów urządzeń. Zaczęto je stosować w latach 70 XX wieku. Znaczenie podejścia prognostycznego wzrasta do dnia dzisiejszego. Coraz częściej oprócz samych komórek UR stosuje się dodatkowo systemy informatyczne klasy EAM-CMMS. System Meso CMMS wbudowany w Modusie ERP wykracza poza wszystkie metody tu przedstawione. Meso potrafi przewidywać awarie na podstawie statystyk oraz na podstawie żywotności wymienianych części. Potrafi także uczyć się Twoich decyzji by zaproponować je przy następnym podobnym wystąpieniu.

Transport

Dzięki modułowi obsługi transportu możesz planować dostawy produktów do swoich klientów. Możliwe jest również planowanie transportu przed produkcją, a utworzone listy przewozowe jednym kliknięciem przetworzysz na zlecenia produkcyjne. System generuje międzynarodowe listy przewozowe CMR oraz obsługuje intrastat.

Pracownicy (HRM)

Zarządzaj swoimi pracownikami, deklaruj indywidualne kalendarze pracy, rozliczaj czas pracy a także akordy. System pozwala na rozliczanie pracowników, porównuje normy i oblicza efektywność. Szczegółowy system RCP wskaże Ci dokładny czas trwania prac i wydajność pracowników. Możesz prowadzić rozliczenia czasu pracy wg akordów lub czasu pracy a nawet łączyć te dwie metody. Wszystko jest realizowane automatycznie w Terminalach produkcyjnych przy użyciu kodów kreskowych. Cały proces raportowania produkcji danego wyrobu odbywa się przy pomocy tylko jednego kodu! System sam rozpoznaje na którym etapie produkcji występuje rejestracja. Rozliczanie akordów możliwe jest dzięki podzieleniu operacji technologicznych na czynności. Każda czynność (która jest jednocześnie normą produkcyjną) posiada własny koszt (akord) a także cenę kalkulacyjną, może dotyczyć maszyny, pracownika lub dwojga jednocześnie oraz ma określony czas wykonania (normatyw). W systemie zastosowano innowacyjny podział czynności na stałe zmienne i cykliczne co pozwala na bardzo precyzyjne obliczenie kosztów oraz czasu wykonania całego wyrobu w zależności od nakładu.

Nowoczesność

Modus ERP nie uznaje kompromisów. Wszystkie okna możesz definiować we własny sposób a tak przygotowany widok drukować lub eksportować tworząc własne raporty. Każde okno możesz eksportować do Excela, PDF, XML, wszystkie wydruki posiadają wbudowany wizualny edytor który pozwala dostosować je do własnych potrzeb przeciągając odpowiednie pola myszką. Bardzo rozbudowana automatyka sprawia że większość operacji wykonuje się nie dotykając klawiatury. System Modus to pełna niezależność od programistów!

Analizy danych

Posiadając ten system utworzysz wszelkie analizy za pomocą myszki. Przestawne tabele danych umożliwiają dowolne zestawianie danych pochodzących z systemu modus ERP. Intuicyjny interfejs oraz możliwość zapisywania własnych układów statystycznych dają praktycznie nieskończone możliwości budowania analiz. System generuje zestawienia wg własnych upodobań, tworzy także ciekawe zestawienia w postaci różnego rodzaju wykresów.

IQ

System Modus ERP zrewolucjonizował świat programów do zarządzania firmą. Firma RHO jest pionierem programów inteligentnych, w których na podstawie raz wprowadzonych danych możesz przeprowadzić praktycznie cały proces biznesowy.
iO to znak inteligencji - to krok w przyszłość!

Ultra CRM

System Modus ERP to doskonałe narzędzie do rejestrowania kontaktów z klientami. W jednym oknie zrealizujesz wszystkie potrzeby swojej firmy. System automatycznie wystawia zamówienia, oferty, tworzy korespondencję na podstawie szablonów, wysyła newslettery. Rejestracja aktywności z klientem pozwoli Ci na lepszą kontrolę relacji między Twoimi pracownikami a klientem. Historia uzgodnień ochroni cię przed kosztownymi skutkami zmian zdania Twojego klienta. Od tej pory będziesz również wiedział jak wiele czasu i pieniędzy Twoja firma poświęca na kontakty z klientem.

Kooperacja

Ten rozbudowany moduł pozwala na wygodne zarządzanie współpracą z kooperantami. System potrafi automatycznie przekierować etapy produkcji zaplanowane w trybie kooperacji. Umożliwia również na łączenie wielu zadań również z innych zleceń produkcyjnych we wspólne zlecenia kooperacyjne. Jak przystało na firmę RHO Software moduł pozwala na kooperację w wielu modelach: wydanie materiałów - uszlachetnianie - zwrot tych samych (WZ - PZ) wydanie materiałów - zwrot półproduktów niezbędnych na dalszych etapach Twojej produkcji (RW - PW) przesunięcie między-magazynowe na wirtualny magazyn kooperanta - zwrot (MM- MM+) System śledzi również postęp realizacji kooperanta, dostawy częściowe, obsługuje przesyłki

Obłożenie maszyn i pracowników

Innowacyjne rozwiązanie firmy RHO pozwoliło uprościć rozkład prac pomiędzy pracowników. Znane na rynku algorytmy optymalizujące obłożenie pracowników oraz maszyn są do tej pory niewydajne obliczeniowo a przy tym niespotykanie drogie. Scenariusz oparty na optymalizowaniu zleceń na 5 najbliższych dni wymaga potężnych mocy obliczeniowych, a co najgorsze w wypadku np awarii maszyny bądź nieobecności pracowników należy wykonać go ponownie (a samo obliczenie to kilka lub kilkanaście godzin). Modus to zmiana podejścia, niespotykany interfejs, połączony z przedstawieniem użytkownikowi danych umożliwia mu planowanie półautomatyczne. Możliwa jest jakakolwiek zmiana kolejności zleceń bez ponownej analizy całości.

Zapytania ofertowe

Nowy moduł który pozwala tworzyć zapytania ofertowe na podstawie automatycznie obliczonego zapotrzebowania. System generuje zapytania do dostawców, pozwala na złożenie przez nich ofert, po czym w interaktywnym module analizy -pozwala na wybór najlepszego dostawcy pod dowolnym kątem zapotrzebowania. Wybrane oferty jednym naciśnięciem guzika przekształcisz w zamówienia.

W sprzedaży - terminale meldunkowe do produkcji

Odporne na warunki przemysłowe z 17 calowym ekranem dotykowym

Umożliwia rejestrowanie postępów produkcji
Natychmiastowy podgląd dokumentacji technicznej
Bezkartkowa realizacja zleceń produkcyjnych
Obsługa bezprzewodowych czytników RFID
Współpraca z czytnikami kodów kreskowych
Obudowa ze stali odpornej na trudne warunki pracy
Wodo i pyłoodporna klawiatura oraz trackball

Ilość ograniczona