Analizy : Funkcjonalność Modus ERP

Analiza danych
Business Intelligence. Podejmowanie szybkich i trafnych decyzji biznesowych

Informacje o przedsiębiorstwie dostępne w czasie rzeczywistym.
Wielowymiarowe analizy umożliwiają dowolne zestawienie danych pochodzących z systemu Modus ERP.
Raporty bieżące.
Wizualizacje.
Analiza prognostyczna by usprawnić wydajność i efektywność podejmowanych działań.