CMMS : Funkcjonalność Modus ERP

CMMS
Inteligentny system utrzymania Maszyn

Planowanie i realizacja zadań prewencyjnych. Planowanie prac jednym kliknięciem myszy.
System gotowych raportów, który oblicza współczynniki sprawności, awaryjności i produktywności
Dostarcza pełnych informacji o planowanych i poniesionych kosztach
Dowolnie konfigurowalne liczniki.
Widoki dla każdego użytkownika wraz z pełną obsługą uprawnień.
System zleceń i realizacji serwisowych.
Magazyn części zamiennych.