CRM : Funkcjonalność Modus ERP

CRM
Wszystko w jednym miejscu

Informacje pochodzące z różnych modułów widoczne w jednym miejscu
System rejestruje aktywność pracowników
Automatycznie pisze maile, oferty, zamówienia, faktury