HRM : Funkcjonalność Modus ERP

HRM
Ewidencja pracowników

Niezależne kalendarze pracy.
System rozliczania za akord albo za czas pracy, bądź łączenia tych metod.
Ewidencja dokumentów, szkoleń i uprawnień.
Zestawieni norm i obliczanie efektywności obrazuje wydajność pracowników.
Innowacyjny podział czynności na stałe, zmienne i cykliczne pozwala na bardzo precyzyjne obliczenie czasu wykonania całego wyrobu w zależności od nakładu.