Klonowanie : Funkcjonalność Modus ERP

Klonowanie
Przyśpiesza pracę

Szybkie tworzenie struktur o podobnych składnikach.
Eliminuje konieczność wielokrotnego wprowadzania tych samych danych i powiązań.
Umożliwia powielanie niemalże każdego rekordu w systemie.