MRP : Funkcjonalność Modus ERP

MRP
Zarządzanie łańcuchem dostaw

Informuje ile i na kiedy trzeba zamówić konkretnych materiałów.
Pozwala na zachowanie płynności produkcji przy utrzymaniu minimalnych stanów magazynowych.
Oblicza zapotrzebowanie na poszczególne surowce w wybranym okresie z uwzględnieniem zaplanowanych dostaw, aktualnych stanów wszystkich magazynów, zamówień od odbiorców.