Rozliczanie i harmonogramowanie produkcji : Modus ERP

Harmonogramy produkcji
Szybkie i bez zbędnych ograniczeń

Przydzielanie pracowników i maszyn.
Oblicza zapotrzebowanie na surowce.
Generowanie zamówień do dostawców.
Rozliczanie czasu pracy.
Śledzenie produkcji w czasie rzeczywistym.