Projekty : Funkcjonalność Modus EPR

Projekty
Pełny nadzór nad projektami: zadania, aktywności, dokumenty, koszty, załączniki

Projekty podzielone na etapy oraz możliwość przypisania ich do dokumentu.
Zadania, z możliwością zaklasyfikowania do wybranego projektu.
Tworzenie dokumentów wraz z określeniem, do którego projektu i etapu należą.
Przydzielanie zasobów, budżetowanie.