Szablony dokumentów : Funkcjonalność Modus EPR

Szablony dokumentów
Edytor i funkcja tworzenia własnych spersonalizowanych dokumentów

Drukowanie dokumentów w wielu językach.
Kreacja i zapis nowych szablonów
Wstawianie treści dynamicznych na podstawie wzorów matematycznych i zmiennych.
Dowolne przekształcenia widoku zawartości.
Umieszczanie własnych grafik.