Waluty : Funkcjonalność Modus ERP

Waluty
Wszystkie transakcje w dowolnej walucie

Aktualizacja średniego kursu poprzez automatyczne pobieranie kursu z tabeli NBP.
Rozliczanie z kontrahentami według ustalonej waluty.
Możliwość modyfikacji kursu walut.