Wariantowość : Funkcjonalność Modus ERP

Dynamiczne receptury wariantowe
Nieograniczona liczba wariantów

System Dynamicznych Receptur Wariantowych uwalnia od żmudnego wprowadzania setek produktów i ich receptur.
Unikalny generator wariantów tworzy w czasie rzeczywistym skomplikowane nowe wersje produktów.
System DWR pozwala na wirtualne zdefiniowanie zapotrzebowania na składniki