Zaopatrzenie : Funkcjonalność Modus ERP

Zaopatrzenie
Potężne narzędzie by zapanować nad zamówieniami materiałów

Zapotrzebowanie globalne oblicza pełne zapotrzebowanie na półprodukty i surowce dla wybranych zamówień i zleceń produkcyjnych.
Automatycznie generowane zamówienia do dostawców i błyskawiczne przyjęcia towaru.
Automatyczne zapytania ofertowe do dostawców.