Automatyczne zamawianie półproduktów zagnieżdżonych więcej niż jeden poziom w dół.

Profesjonalne zarządzanie produkcją

Created with Sketch.

Automatyczne zamawianie półproduktów zagnieżdżonych więcej niż jeden poziom w dół.

Dodanie możliwości zamawiania półproduktów zagnieżdżonych więcej niż jeden poziom w dół w module Produkcja / Planowanie połączone z automatycznym generowaniem ZPR.