Zlecenia serwisowe

Created with Sketch.

Zlecenia serwisowe

Zlecenia serwisowe

Generuj i realizuj zlecenia

Opis

Zlecenia to zbiór wszystkich informacji o wykonywanej pracy. Możesz realizować wybrane zlecenia serwisowe, jak również wygenerować zlecenie na podstawie zgłoszenia awarii lub powiadomienia. Zawierają one takie informacje jak: czynności wykonane, zużyte części i materiały, data wykonanej usługi czy koszty z nią związane.

Główne opcje:

  • ręczne generowanie zlecenia na podstawie zgłoszonych awarii lub pojawiających się powiadomień,
  • szczegółowe planowanie czynności do wykonania,
  • przydzielanie pracowników oraz materiałów eksploatacyjnych,
  • automatyczne generowanie dokumentu rozchodu na zużyte materiały,
  • automatyczne wyliczenie kosztu realizacji zlecenia.