Produkcja wariantowa

Created with Sketch.

Produkcja wariantowa

Produkcja wariantowa

Nieograniczona liczba wariantów

Kategorie: ,

Opis

Innowacyjny system Dynamicznych receptur wariantowych (DRW) – to sztandarowa funkcjonalność systemu Modus ERP. Pozwala ona na zasadzie wstępnie predefiniowanych receptur generować produkty końcowe, których parametry klient podaje podczas składania zamówienia. Parametry te to nie tylko sposób wykończenia materiałowego, ale także określanie zmiennych np rozmiarów, cech, profili etc. Wystarczy raz zdefiniowana receptura wirtualna, na podstawie której Modus generuje wynikowe produkty (tzw, warianty lub egzemplarze). Dzieje się to podczas wprowadzania zamówienia od odbiorcy, który ustala konkretne składniki receptury i opcjonalnie ich ilość, wielkość, rozmiar, kolor etc. System automatycznie tworzy wariant, a także potrafi skalkulować cenę sprzedaży wyrobu, również w oparciu o zamawiany nakład. Wyjątkowa logika i bardzo rozbudowane opcje produkcyjne pozwalają korzystać z tego systemu od razu – bez kosztownych doróbek i dostosowań indywidualnych.

Główne opcje:

  • szybsze wdrożenie,
  • zautomatyzowany proces wprowadzania zamówień,
  • obsługa skomplikowanych produktów: np. rozmiarowych.