Historia wersji systemu

Profesjonalne zarządzanie produkcją

Created with Sketch.

WERSJA 4.0.0.808

NOWE FUNKCJE
 1. Migracja pozycji asortymentu pomiędzy dokumentami WZ.
 2. JPK FA(4) dostosowanie specyfikacji.
 3. Automatyczna seria dla dokumentów WP- generowanych z poziomu planowania produkcji.
ZMIANY I ULEPSZENIA
 1. APS – usprawnienia.
 2. Dostosowanie do nowej specyfikacji https funkcji pobierającej kursy walut.
 3. Zamienniki dla arkuszy, brył i detali.
 4. Wzory matematyczne w zamiennikach.
 5. Wymiary asortymentu dla zamienników.
 6. Zapis równoległy dla exportu dokumentów magazynowych do programu Symfonia FK.
 7. Filtrowanie dokumentów do wybranych magazynów przy eksporcie do Symfonia FK.
 8. Dodatkowe opisy dla eksportu do Symfonia FK.
 9. Rozbudowa wydruku raportu k/b o nazwę kontrahenta.
 10. Zmiana gniazda produkcyjnego z poziomu terminala.
 11. Planowanie produkcji z poziomu modułu Zamówień sprzedaży.
 12. Produkcja → Produkcja: możliwość wybrania receptury dla wybranego produktu.
 13. Zwiększenie dokładności wyliczeń kosztów czynności – akordy.
 14. Overproduction. Rozbudowa o działanie na terminalu produkcyjnym.
 15. Powiązanie korekty faktury sprzedaży z dokumentem ZO. Pokazanie korekt w zakładce 'Dokumenty powiązane’
  w ZO.
 16. Pola definiowalne dla Zamówień Zakupu.
 17. Wartość w cenach zakupu w analizie sprzedaży za okres.
Poprawki
 1. Przelewy bankowe zmiany dotyczące specyfikacji.
 2. Zamykanie okna wydruku dla dokumentów windykacyjnych.

WERSJA 4.0.0.757

NOWE FUNKCJE

 1. Szyfrowanie TLS 1.2.
 2. Moduł Rozliczenia produkcji.
 3. Analizy – produkcja w toku.
 4. Zmiana gniazda produkcyjnego z poziomu Terminala produkcji.
 5. Rozrachunki – export przelewów dla banków PKO BP i ING.
ZMIANY I ULEPSZENIA
 1. APS – usprawnienia.
 2. APS – kalendarz maszyny.
 3. Projekty – dodanie edycji pozycji z poziomu drzewka.
 4. Rozbudowa wydruku uszlachetniania.
 5. Rozbudowa analizy Tracebality.
 6. Cięcie – zamienniki.
 7. Cięcie – import kodu i opisu elementu zestawu.
 8. Cięcie – przenoszenie etapów elementów niestandardowych z modułu Zamówień sprzedaży.
 9. Zamówienia sprzedaży – ceny elementów.
Poprawki
 1. Finanse – poprawa kontrolki okna edycji.

WERSJA 4.0.0.723

NOWE FUNKCJE

 1. Analiza Traceblility.
 2. Wnioski urlopowe.
ZMIANY I ULEPSZENIA
 1. Realizacja etapów cięcia.
 2. Informacje o etapie cięcia. Realizacja ZCC.
 3. Nazwa i kod etapu podrzędnego. Maszyna etapu podrzędnego.
 4. Generowanie elementów.
 5. Elementy standardowe i niestandardowe.
 6. Powiązanie pozycji ZCC z ZO.
 7. Widok dla terminala 'cięcie’ – rhodos. Lista etapów dla zlecenia.
 8. Dodanie flagi 'Wyeksportowano’. Cięcie lewe okno.
 9. Możliwość wskazania szablonu maila do szablonu wydruku.
 10. Wczytywanie szablonu powiązanego z szablonem wydruku i przekazanie do treści wiadomości.
 11. Nowa wstęga na wydruku uszlachetniania jako detali do produktów.
 12. Podczas generowania arkusza inwentaryzacji pomijanie asortymentu nieaktywnego.
 13. Możliwość skopiowania komórki listy do schowka – dla list typu drzewko.
 14. Przepięcie funkcji wydania z popup menu na guzik „Wydaj”.
 15. Funkcja wydawania po numerze seryjnym, z poziomu drzewka projektu.
 16. Import elementów do zestawu + obsługa elementów niestandardowych.
 17. Dostosowanie JPK_FA do wersji 3(4).
Poprawki
 1. Refactoring – wyodrębnienie funkcji wczytującej treść z szablonu przed dalszymi zmianami.
 2. Poprawka. Spóźnienie pracownika RCP.

WERSJA 4.0.0.682

NOWE FUNKCJE
 1. Nowy moduł pakowania zestawów (Modus / RHODOS).
 2. Dodanie możliwości zamawiania półproduktów zagnieżdżonych więcej niż jeden poziom w dół.
 3. Nowy moduł Cięcie→Etapy.
 4. Nowy moduł Magazyn→Elementy.
 5. Nowy moduł Magazyn→Uszlachetnianie.
 6. Integracja modułu Cięcia z programem Lantek.
 7. Rozbudowa modułu Wypłaty.
ZMIANY I ULEPSZENIA
 1. Uprawnienie do edycji odczytów (nie tylko dla administratora).
 2. Wydzielenie klasy Cięcie dla prętów2, arkuszy2, brył2.
 3. Ujednolicenie jednostki miary w cięciu.
 4. Wydruk zlecenia cięcia z elementami podrzędnymi.
 5. Wydruk ZO z elementami podrzędnymi dla nowego typu asortymentu (pr2, a2, br2).
 6. Budowa zestawu składającego się z nowych typów asortymentu.
 7. Aktualizacja Kalendarza.
Poprawki
 1. [Projekty][Zadania][Opis zadania] Naprawa wyświetlania tekstu,
 2. Uruchamianie Modus z parametrem dla biurowych stanowisk komputerowych.

WERSJA 4.0.0.641

NOWE FUNKCJE
 1. Dodanie w zakładce partie Magazyn→Stany kolumny „nr obcy zamówienia”.
 2. Nowy moduł ze schematami wydruku.
 3. Nowy moduł kalkulacje projekty.
 4. Nowy moduł szablony wydruku w jednym miejscu.
 5. Nowy moduł Atrybuty.
 6. Dodanie uprawnień dla dokumentów.
 7. Nowe typy asortymentu Arkusz 2, Pręt 2, Bryła 2, Detal.
 8. Nowy moduł cięcia.
 9. Nowy Emodus (Moduł integracji ze sklepem internetowym).
 10. Dodanie konsoli SQL.
 11. Wartość rezerwacji dla pozycji w zapotrzebowaniu.
 12. Kontrola jakości dla wariantów, produktów po etapie produkcji.
 13. Nowy moduł w RHODOS kolektor wydań, zamówienia, zgłaszanie awarii.
 14. Nowy moduł wyceny.
ZMIANY I ULEPSZENIA
 1. [Technologie][Grupy produkcyjne składników] Dodanie możliwości wybrania wielu składników do grupy produkcyjnej składników.
 2. Dodanie pola definiowalnego 1 i 2 z kartoteki asortymentu do modułu Produkcja→Planowanie→prawa strona modułu→Zapotrzebowanie.
 3. Dodanie Planowanego czasu rozpoczęcia produkcji podczas zamawiania w projekcie.
 4. Dodanie opcji wyłączenia widoczności przycisków na terminalu produkcyjnym Szczegóły → Surowce → Zamów i zaplanuj do produkcji, Generuj zamówienie zakupu dla zaznaczonych pozycji.
 5. Dodanie widoczności partii ze wszystkich magazynów w Stany→Partie.
 6. [Zaopatrzenie][Zapotrzebowanie] – usunięcie nieaktywnych produktów z listy podczas generowania zapotrzebowania.
 7. Dodanie MPK do dokumentów rozchodowych.
 8. Poprawa importów w systemie.
 9. Powiązanie dokumentów PW i RW z poziomu magazynu.
 10. Pokazanie stanu dyspozycyjnego i magazynu w specyfikacji LPR.
 11. [Technologie] dodanie pól [Nazwy operacji].
 12. Szczegóły projektu w nowym terminalu produkcji.
 13. Zamawianie półproduktów w planowaniu w wielozaznaczeniu.
 14. Powiązanie pozycji w dokumencie z zestawem.
 15. [System] Agregacja pozycji na zestawie na wydrukach.
 16. Słownik etapów cięcia.
 17. RCP Pokazanie nieobecności pracownika na liście obecności.
Poprawki
 1. Naprawa Czasochłonność w planie zleceń,
 2. Naprawa [RCP][Pracownicy] zakładka RCP, czasy normatywne i rzeczywiste,
 3. Naprawa [Magazyn][Stany][Import surowców] – błąd importu podczas przypisania długości surowca,
 4. Naprawa [Projekty][Zadania] – błąd wyświetlania pozycji status.

WERSJA 4.0.0.480

NOWE FUNKCJE
 1. MPK Dodanie możliwości wprowadzania miejsca powstawania kosztów.
 2. [Partie] Unikalność przyjmowanych partii.
 3. [Terminal] Czynności zakończone przez pracownika funkcja pozwala pokazać pracownikowi efekty jego pracy.
 4. Nowy moduł do zarządzania produkcją wyrobów zawierających wiele półproduktów, pozwalający na tworzenie projektu i śledzenie produkcji jednocześnie.
 5. Nowe moduły służące do obsługi zleceń cięcia brył, arkuszy i profili, oraz dedykowany modył rozkroju detali.
 6. Kontrola jakości produktów – funkcja blokuje wejście produktów na magazyn do czasu zatwierdzenia.
 7. Nowy moduł analiza produkcji w toku.
 8. PLANOWANIE ETAPOW — Nowy moduł pokazujący listy produkcji w oparciu o dowolne gniazdo , etap, maszynę lub pracownika.
ZMIANY I ULEPSZENIA
 1. [Maszyny][Zlecenia] Multiedycja planowanej daty realizacji zlecenia naprawy.
 2. [Magazyn][Stany] Kolumna lokalizacja Dodanie kolumny Lokalizacja w zakładce Partie.
 3. [Terminal produkcyjny] Powiększenie okienka wznowienia pracy.
 4. [Maszyny][Zgłoszenia awarii] Kolumna planowana data realizacji zlecenia.
 5. [Produkcja][Planowanie] Dodanie możliwości zapisu widoków.
 6. [Pordukcja] Możliwość sortowania karty produktu we wstędze zużycie_surowców.
 7. [Asortyment] Automatyczne numerowanie partii według schematu.
 8. [Dokumenty] Data wystawienia dokumentu Umożliwienie blokowania daty wystawienia dokumentu.
 9. [Dokumenty] Wprowadzanie hasła przy zatwierdzaniu dokumentu Wprowadzenie uprawnienia które wymusza wprowadzenie hasła użytkownika podczas zatwierdzania dokumentu.
 10. Rozbudowa uprawnień użytkownika do dokumentów.
 11. Przyspieszenie algorytmu wyceny rozchodu.
 12. [Szablony wydruków] Domyślny format szablonu Wprowadzono możliwość określenia domyślnego formatu szablonu wydruku.
Poprawki
 1. [Zarządzanie projektami] Naprawa błędu przy zamykaniu modułu Zarządzanie Projektami.
 2. [Maszyny][Zgłoszenia awarii] Naprawa błędu przy wydruku listy.
 3. [Produkcja] Ponownie wprowadzono możliwość wydruku listy korekty zużycia.
 4. [Finanse] Rejestry oznaczone jako nieaktywne nie wyświetlają się w innych modułach.
 5. [Zamówienia sprzedaży] Odświeżanie listy.
 6. [Sprzedaż] Faktura finalna Poprawa błędu związanego z niewłaściwym kursem dla faktury finalnej.

WERSJA 4.0.0.377

NOWE FUNKCJE
 1. Import z pliku .xls Dodanie możliwości importu z pliku .xls dokumentów MM, WZ, RW, WOP.
 2. [Terminal produkcyjny] Uprawnienie do widoczności partii Dodanie uprawnienia dla użytkowniku dla widoczności partii, która ma swoje zastosowanie przy wymaganej rezerwacji składników przed rozpoczęciem etapu.
 3. [Magazyn] Import brył z .xls.
 4. [Magazyn][Stany] Dodanie możliwości procentowej zmiany ceny sprzedaży asortymentu w wielozaznaczeniu.
ZMIANY I ULEPSZENIA
 1. [Maszyny][Czynności] Odblokowanie zmiany typu czynności Odblokowanie możliwości edycji typu czynności w module Maszyny→Czynności.
 2. [Technologie] Zakładka Operacje w panelu szczegółów Typów gniazd i Gniazd produkcyjnych.
 3. [Magazyn][Inwentaryzacje] Kolumna Stan dyspozycyjny w partiach Dodanie kolumny Stan dyspozycyjny w zakładce Partie.
 4. Logowanie do programu Pomijanie ekranu wyboru pakietu, jeżeli dostępny jest tylko jeden.
 5. Uruchamianie programu Zablokowanie możliwości uruchomienia programu, jeżeli baza jest w starszej wersji niż program.
 6. [Magazyn][Dostawy] Automatyczna aktualizacja wielkości partii Automatyczna zmiana wielkości partii podczas tworzenia dokumentu przyjęcia.
 7. [Magazyn][Asortyment] Domyślny termin ważności partii.
 8. [Sprzedaż] Nr dokumentu sprzedaży w analizie sprzedaży Dodanie pola z informacją o numerze dokumentu sprzedaży w widoku analizy sprzedaży.
 9. [Zakupy] Nr dokumentu zakupu w analizie zakupów Dodanie pola z informacją o numerze dokumentu zakupu w widoku analizy zakupów.
Poprawki
 1. [Produkcja][Plan zleceń] Naprawa wyszukiwarki uruchamianej po F3.
 2. [Terminal produkcyjny] Naprawa blokady zmiany gniazda w ustawieniach terminala produkcyjnego.
 3. [Transport] Naprawa zmiany planowanej daty wyjazdu po zmianie statusu LPR.

WERSJA 4.0.0.354

NOWE FUNKCJE
 1. [System] Lista osób uprawnionych do zmiany statusu dokumentu.
ZMIANY I ULEPSZENIA
 1. [Maszyny][Czynności] Odblokowanie zmiany typu czynności Odblokowanie możliwości edycji typu czynności w module Maszyny→Czynności.
 2. [CRM] Numer budynku Rozdzielenie adresu na ulicę i numer budynku.
 3. [Analizy] Nr seryjny w analizie przychodów i rozchodów.
Poprawki
 1. [Sprzedaż] Pole MPP na korekcie FA i fakturze zaliczkowej Dodanie pola MPP na korekcie faktury sprzedaży i fakturze zaliczkowej..

WERSJA 4.0.0.308

NOWE FUNKCJE
 1. [Asortyment] Kody GTU Możliwość określenia kodu GTU dla asortymentu w kartotece – również w wielozaznaczeniu.
 2. [Sprzedaż][Zakupy] Procedury podatkowe Możliwość określenia używanych przy dokumencie procedur podatkowych.
 3. [Wydania] Wydanie asortymentu produkowanego seryjnie Możliwość wydania przy pomocy czytnika asortymentu produkowanego seryjnie.
ZMIANY I ULEPSZENIA
 1. [Wydania] Pola adresowe Pola adresowe na wstędze Partie na szablonie wydruku WZ.
 2. [Sprzedaż] Korekta faktury Kod i nazwa wariantu na korekcie faktury sprzedaży.
 3. [JPK] Plik JPK Dostosowanie plików JPK do aktualnych przepisów prawnych.
 4. [Sprzedaż] Szablon wydruku Dodanie pól GTU i Procedury podatkowe do szablonu wydruku faktury sprzedaży.
 5. [CRM] Numer budynku Scalenie pól Adres i Nr budynku na szablonach wydruku do jednego pola.

WERSJA 4.0.0.295

NOWE FUNKCJE
 1. [Technologie] Wariant produktu jako półprodukt Możliwość dodania konkretnego wariantu produktu, jako półprodukt.
 2. [Dokumenty] Szablon treści i tematu wiadomości e-mail dla grup dokumentów Ustalenie szablonu tematu lub treści, które będą automatycznie podpinały się przy wysyłce dokumentów z konkretnej grupy.
 3. [Magazyn] Generator wariantów Generator kartotek wszystkich wariantów, które wynikają z dodanych do receptury grup składników.
 4. [Zamówienia sprzedaży] Wyszukiwanie kartotek konkretnych wariantów na zamówieniu sprzedaży.
ZMIANY I ULEPSZENIA
 1. [Zamówienia sprzedaży] Dodanie 10 pól definiowalnych Dodanie 10 pól definiowalnych przypiętych do pozycji w zamówieniu sprzedaży do wydruków dokumentów: wydań, sprzedaży.
 2. [Asortyment] Zwiększenie liczby pól definiowalnych dla asortymentu.
 3. [Zamówienia sprzedaży] Kod i nazwa istniejącego już wariantu przy tworzeniu zamówienia sprzedaży Możliwość podejrzenia kodu i nazwy już istniejącego wariantu przy tworzeniu zamówienia sprzedaży.
 4. [Zlecenia] Dodatkowe pole definiowalne możliwe do edycji po zatwierdzeniu zlecenia Nowe pole definiowalne, które można edytować po zatwierdzeniu zlecenia.
 5. [Produkcja] Zatwierdzenie zlecenia bez sprawdzania dostępności składników.
 6. [Transport] Nowe pole datowe „data załadunku”.
 7. [Produkcja] 3 nowe pola datowe w produkcji dla pozycji Dodanie nowych niezależnych pól datowych dla każdego numeru seryjnego.
 8. [Produkcja] Nowe pola przy edycji etykiety Dodanie pól „potwierdzony termin realizacji” i „potwierdzono termin realizacji” do szablonu wydruku etykiety.
 9. [Użytkownicy] Dodanie uprawnienia do widoczności warunków zatrudnienia pracowników.
 10. [System] Nowy przedział czasowy „poprzedni miesiąc”.
 11. [Produkcja] Możliwość wykonania przesunięcia międzymagazynowego z poziomu korekty zużycia.
 12. [Produkcja][Planowanie] Stany w innych magazynach przy korekcie zużycia Monitorowanie stanu asortymentu na innych magazynach przy korekcie zużycia.
POPRAWKI
 1. [Produkcja] Czasochłonność Poprawka w zakresie wyświetlanych informacji o czasochłonności czynności.
 2. [System] Wyszukiwarka Poprawa błędu wyszukiwarki przy wpisywaniu polskich znaków.
 3. [Produkcja] Przydzielanie pracowników Poprawa błędu pojawiającego się przy przydzielaniu pracownika do produktu.
 4. [Zakupy] Nazwa u dostawcy Poprawka związana z wyświetlaniem właściwego kodu i nazwy u dostawcy.

WERSJA 4.0.0.187

NOWE FUNKCJE
 1. [TRANSPORT] Awizacje w transporcie. Nowa ewidencja z awizacjami listów przewozowych, która zawiera unikalne w obrębie listu przewozowego adresy dostaw z informacją o czasie przyjazdu, rozładunku i wyjazdu. Zakładka automatycznie generuje awizacje, umożliwia określenie kolejności awizacji, a także umożliwia ręczne dodanie awizacji.
 2. [TRANSPORT] Nowa zakładka obliczająca wykorzystanie taboru. W lewym oknie planowania transportu dodano nową zakładkę „Planowanie”, która wyświetla wszystkie partie dla wszystkich zaznaczonych na górnej liście zamówionych produktów i oblicza wykorzystanie ładowności, powierzchni, pojemności oraz współczynnika wypełnienia.
 3. [TRANSPORT] Filtry w transporcie. Dodano nowy przycisk „Filtry”, który umożliwia filtrowanie listy w planowaniu transportu, analogicznie jak w module produkcja.
 4. [SYSTEM] Konfiguracja importu informacji o kontrahencie dla dokumentów. Możliwość skonfigurowania czy i kiedy pobierać informacje z GUS, wykazu podatników VAT i VIES przy utworzeniu nowego dokumentu. Opcje dostępne w: SYSTEM → Dokumenty → Formatka edycji dokumentu → zakładka Opcje → kontrolki w grupie Import informacji o kontrahencie.
ZMIANY I ULEPSZENIA
 1. [TECHNOLOGIE] Rozbudowa funkcji blokady na etapie Funkcję odpowiadającą za blokadę etapu rozbudowano na dwie opcje: blokada w momencie rozpoczęcia etapu oraz blokada w momencie zakończenia etapu (w przypadku braku rezerwacji surowców).
 2. [ZAMÓWIENIA] Adres dostaw dla pozycji zamówienia. Rozbudowa zamówienia sprzedaży o możliwość wyboru adresu dostawy również dla pozycji zamówienia.
 3. [ZAMÓWIENIA] Multiselect w zamówieniach. Zamówienia sprzedaży→Realizacja: Dodano opcję oznaczenia pozycji jako zrealizowanych i przeniesienia zamówień do archiwum w jednej opcji.
 4. [TECHNOLOGIE] Aktualizacja czasów czynności w produkcji. Technologie→Czynności/normy→Multiedycja→Czas. Dodanie checkboxa, po zaznaczeniu którego aktualizacji ulegnną czasy czynności będących już w produkcji z wyłączeniem zakończonych etapów.
 5. [PRODUKCJA] Możliwość utworzenia zamówienia zakupu z listy zapotrzebowania. Przycisk dodano w Produkcja→Planowanie→Prawe i lewe okno→Zakładka 'Zapotrzebowanie’
 6. [PRODUKCJA] Filtry w produkcji Funkcję rozbudowano o możliwość filtrowania wg grupy produkcyjnej surowców oraz wg podgrupy produkcyjnej surowców.
 7. [SYSTEM] Pieczątka firmy. Umożliwiono wprowadzenie daty obowiązywania nowego adresu firmy.
 8. [SYSTEM] Dodanie do danych produktów nadrzędnych dwóch kolumn: Seria zlecenia i Uwagi klienta do produkcji. Pola zostały dodane w module Produkcja oraz na wydrukach: etykiet, zlecenia produkcyjnego oraz na wydruku kart produktów.
 9. ANALIZY Rozbudowa analiz o możliwość eksportu danych do formatu xls po dwukliknięciu na wybraną komórkę tabeli przestawnej.
POPRAWKI
 1. [PRODUKCJA] Uwagi bieżące. Naprawiono błąd związany z niewyświetlaniem informacji co do osoby, która te uwagi dodała.
 2. [SPRZEDAŻ] Niepoprawna waluta dokumentów sprzedaży. Naprawiono błąd związany ze zmianą cennika w obcej walucie na cennik podstawowy podczas wystawiania dokumentu.
 3. [PRODUKCJA] Uwagi klienta do produkcji. Naprawiono błąd związany z niewyświetlaniem się uwag klienta do produkcji.

WERSJA 4.0.0.99

NOWE FUNKCJE
 1. [MAGAZYN] Lokalizacja produktu. Modyfikowalna struktura lokalizacji dla magazynów.
 2. Drukowanie domyślnej etykiety na terminalu.
 3. Dodanie pól niezdefiniowanych 1-5 z kartoteki asortymentu do wydruku Karty produktu. Dodanie pól niezdefiniowanych 1-5 z kartoteki asortymentu do szablonu wydruku Karty produktu do wstęgi 'numery seryjne’.
 4. Informacja o dodaniu uwagi na terminalu produkcyjnym.
 5. Wysyłanie treści aktywności mailem. Treść aktywności automatycznie przepisywana do treści wiadomości po kliknięciu przycisku Wyślij email (F2) na formatce edycji aktywności, jeśli zaznaczono checkbox Treść powyżej przycisku Wyślij email.
 6. Nowa kolumna „Uwagi klienta do produkcji” moduł Magazyn/Wydania/ część dolna Specyfikacja.
 7. Możliwość wysyłki LPR mailem.
 8. Nowe pole w analizie „Stany w pomocniczych jednostkach miary”. Dodanie pola 'Nazwa asortymentu’ w analizie 'Stany w pomocniczych jednostkach miary’.
 9. NIP kontrahenta w eksporcie intrastat.
 10. Zamówienia sprzedaży – informacja o wystawionej fakturze w formie ikonki.
 11. Zamówienia sprzedaży – wyświetlanie numerów faktur powiązanych na liście głównej.
 12. Możliwość zmiany rozmiaru fonta na listach.
 13. Możliwość wysłania błędu na serwis z poziomu okna komunikatu z błędem..
 14. Import informacji o kontrahencie. Pobieranie danych z GUS, VAT i VIES.
 15. Opcjonalna trasa w liście przewozowym.
 16. Opcjonalny samochód w liście przewozowym.
 17. Typy księgowe produktów. Słownikowe typy księgowe produktów, które można przypisać do asortymentu i wykorzystać w analizach, do filtrowania itp.
 18. Pola definiowalne ZO na etykiecie produkcyjnej. Dodanie pól definiowalnych 1-10 z zamówień sprzedaży na wydruk Etykiety produkcyjnej.
 19. Stawka VAT w zamówieniach sprzedaży. Dodanie pola „Stawka VAT”: na szablonie wydruku ZO → wstęga dokument_specyfikacja, w zakładce „Specyfikacja zamówienia”.
 20. Automatyczne generowanie zlecenia produkcyjnego na półprodukty. W module Plan zleceń dodano przycisk automatycznie generujący wewnętrzne zamówienie sprzedaży oraz zlecenie produkcyjne na półprodukty do zaznaczonego zlecenia produkcyjnego. Produkty wygenerowane w taki sposób mają przypisany
  • nr seryjny produktu nadrzędnego
  • opis produktu nadrzędnego
  • zlecenie produktu nadrzędnego
  • nr wewnętrzny listu (przewozowego) nadrzędnego
 21. EDI++
ZMIANY I ULEPSZENIA
 1. Menu kontekstowe na drzewie filtrów Dodanie do drzewa filtrującego na liście bazowej menu kontekstowego z przyciskami: Dodaj, Edytuj, Usuń, Odśwież.
 2. Multiedycja opcji rezerwacji dostępnych w kartotekach asortymentu.
 3. Powiadomienia o zadaniach. Powiadomienia wyświetlają się tylko użytkownikowi przypisanemu do tego zadania.
 4. Zwiększenie liczby znaków w zapisanych wzorach. Zwiększono liczbę znaków do 4096.
 5. Możliwość edycji uwag do ZPR po zatwierdzeniu pozycji do produkcji.
 6. Zmiana objętości w wielozaznaczeniu.
 7. Powiększenie okna treści zadania.
 8. Meso – dodanie pola „Opis asortymentu” w oknie „Czynności”.
 9. Sortowanie listy szablonów.
 10. Powiązanie receptur z kontrahentami. Możliwośc przypisania receptur do kontrahenta.
 11. Wyliczany współczynnik wypełnienia dla LPR.
 12. Usprawnienia przy dodawaniu/przepinaniu surowców do grupy surowców. Zamiana dzialania guzika + Zamiast dodawania asortymetu wyskoczy lista wyboru w której można wybrać surowiec do przepięcia lub dodać nowy.
 13. Powierzchnia w multiedycji asortymentu.
 14. Informacje o transporcie dla zamawiającego.
 15. Pola adresowe na liście w trasnporcie.
 16. Wydawanie partii w multiselect. W module partii dodano guzik, który generuje dokument wydania lub dodaje do istniejącego zaznaczone multiselectem partie.
 17. Wartość towaru i koszt transportu. Dodano pole „koszt transportu” do listu przewozowego oraz pokazano wartość towaru w liście przewozowym.
 18. Dodanie nazwy produktu na zakładce egzemplarzy w module ZO.
 19. Zmiana kolejności na filtrach datowych. Pełny zakres na koniec.
 20. Uprawnienie do podglądu cen zakupu. Ukrycie cen zakupu w stanach magazynowych.
 21. Rozbudowa importu kontrahentów. Rozbudowa importu kontrahentów o Pola definiowalne, Adres dostawy, Cennik, Trasę, Sposób płatności, Zapytanie czy nadpisać dane kontrahenta jeśli został on znaleziony w bazie.
POPRAWKI
 1. [SPRZEDAŻ] Dodanie przedrostka NIP (NIP kraj). Dodanie przedrostka na szablonie wydruku faktury i dokumentu wydania.
 2. Zmiana nazwy kolumny w imporcie obiektów. Zmiana nazwy pola Rok produkcji na „Data produkcji’ w oknie importu obiektów.
 3. Faktura finalna dla zrealizowanego ZO. Poprawiono generowanie zapotrzbowania po wystawieniu faktury finalnej.
 4. Brak możliwości wystawienia korekty dla faktury finalnej. W pewnym przypadku nie było mozliwości wygenerowania korekty do faktury finalnej.
 5. Tabele zużycia. Poprawiono brak możliwości edycji zużycia składnika w tabeli zużycia po wygenerowaniu tabeli.
 6. Usprawnienie/przyspieszenie modułu transportu.
 7. Zapotrzebowanie – zamawiać po. Poprawiono działanie generatora zamówień zakupu.
 8. Zamówienie z zapotrzebowania w jm pomocniczej. Poprawiono działanie generatora zamówień zakupu.
 9. Zapotrzebowanie generowane na błędny magazyn. Poprawiono generowanie zapotrzebowania.
 10. Powielanie numerów seryjnych w LPR. Poprawiono błąd dublowania numerów seryjny w planowaniu transportu.