Modus

Profesjonalne zarządzanie produkcją

Created with Sketch.

MODUS – system ERP i trochę więcej

W miejsce wielu połączonych systemów, możesz użyć tylko jednego narzędzia. Modus w przeciwieństwie do wielu rynkowych rozwiązań posiada wszelkie moduły wbudowane i opracowane przez firmę RHO Software. Nie musi integrować się z żadnym innym programem aby sprostać Twoim wymaganiom. To jedne z bardzo nielicznych na rynku rozwiązań, które posiada tak bardzo rozbudowaną produkcję wraz z obsługą gospodarki magazynowej, zamówień i sprzedaży. W przypadku synchronizacji różnych programów zazwyczaj stany magazynowe „rozchodzą” się już po miesiącu – a dostawcy tych rozwiązań zapominają o tym wspomnieć. Algorytmy opracowane dla obsługi magazynu zazwyczaj nie współpracują z algorytmami rozchodu materiałów na produkcji – ponieważ pochodzą od różnych producentów.

Obsługa biura – CRM

Zwiększ przewagę nad konkurencją, lepsza wiedza o Twoich klientach to lepsze zyski. Rejestruj aktywności swoich pracowników, popraw relacje z kontrahentami. Dostarczaj na czas zamówione produkty, a jeśli się spóźniasz powiadom go o tym – to dużo lepsze, niż brak kontaktu.

Zarządzanie projektami

Każde przedsięwzięcie możesz zaplanować w czasie. Rozłóż projekty na etapy, zadania i aktywności. Zmierz czas, jaki na to poświęca Twój zespół, oblicz koszty. Twój projekt może być dowolnego typu: budowa maszyny, domu, realizacja kampanii sprzedażowej, cykl zamówień – sam zadecyduj w jaki sposób użyjesz swojego nowego systemu.

Organizacja dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw zostało w pełni zautomatyzowane. System przewiduje zapotrzebowanie i zgodnie z wcześniej zdefiniowanymi umowami z dostawcami planuje zaopatrzenie na konkretny dzień, a algorytmy zamówień dbają, aby dostawy były najtańsze i najszybsze.

Utrzymanie maszyn

System kontroluje stan Twoich maszyn, oblicza wszelkie koszty ich utrzymania, realizuje plan napraw, przewiduje wystąpienie awarii. Moduł prewencji pozwala na zaplanowanie ich kontroli, aby nie dopuścić do wystąpienia awarii.

Planowanie i optymalizacja produkcji

Spojrzenie na wszystkie procesy jednocześnie oraz lepsze planowanie produkcji pozwoli Ci pokonać czyhające problemy czyli cały ciąg przyczyn i skutków – od słabej motywacji pracowników, poprzez psujące się maszyny, niezsynchronizowane dostawy, opóźnione wpłaty, brak kontroli stanów, aż po mnożące się reklamacje. Nie zwlekaj z decyzją – czas nie jest Twoim sprzymierzeńcem.

Zarządzanie dokumentacją

Dla Twojej wygody wbudowaliśmy edytor typu Word, Excel, (w opracowaniu DWF, DXF), PDF. Dla Twojego bezpieczeństwa wbudowaliśmy repozytorium i wersje Twoich plików. Uprawnienia użytkowników systemu rozbudowaliśmy do tego stopnia, że możesz być spokojny – nikt nie skasuje przypadkowo Twojej wielomiesięcznej pracy.

PRODUKCJA

Automatyczna optymalizacja procesów biznesowych, planowanie rozkładu operacji na maszynach, zarządzanie łańcuchem dostaw, ostrzeganie o nieprawidłowościach.

DYNAMICZNE WARIANTY

Unikalny generator wariantów sam generuje skomplikowane wersje Twoich produktów. Technologia DRW (Dynamiczne Receptury Wariantowe) pozwala na dowolne modyfikacje produktów już podczas składania zamówienia.

PRACA NA URZĄDZENIACH MOBILNYCH

Specjalnie opracowane aplikacje PWA pozwalają pracować na dowolnym urządzeniu: tablety, telefony komórkowe, kolektory danych czy komputery typu desktop.

Zobacz

Jak łatwo zaplanować produkcję

Modus ERP został zaprojektowany w taki sposób, aby mogły z niego korzystać firmy produkcyjne o różnorodnych modelach produkcyjnych, które wytwarzają swoje produkty jednostkowo – produkcja egzemplarzy lub seryjnie – wraz z obsługą partii. System umożliwia produkcję szeregową, równoległą, a także kombinowaną (kolejne operacje technologiczne mogą być dowolnie definiowane przez użytkownika).

Wariantowość

Zmienność Twoich produktów została zautomatyzowana już w procesie generowania zamówienia. System na podstawie oczekiwań Twojego klienta takich jak parametry, składniki, rozmiary czy atrybuty, generuje receptury końcowe, tworząc unikalne egzemplarze produkcyjne.

To ogromna oszczędność czasu i kosztów wprowadzania danych do systemu. Uproszczony interfejs generatora wariantu pozwala na pracę osób niewtajemniczonych w technologię danego produktu. Produkty końcowe posiadają unikalny numer wraz z pełną specyfikacją. System pilnuje, aby tylko ten egzemplarz trafił do swojego odbiorcy.

CMMS

System utrzymania maszyn w ruchu wraz z modułem prewencji – obniża koszty, zmniejsza ilość awarii – zwiększa możliwości produkcyjne Twojego zakładu.

PLANOWANIE

System optymalizacji czasu realizacji zleceń produkcyjnych w oparciu o algorytmy obciążenia maszyn, ludzi i dostępności materiałów.

MRP

System obliczania zapotrzebowania materiałowego na konkretne terminy, zakładający prognozy, czasy dostaw, obecne stany.

Modus ERP

KOOPERACJA

Rozbudowany moduł pozwala na wygodne zarządzanie współpracą z kooperantami. System potrafi automatycznie przekierować etapy produkcji zaplanowane w trybie kooperacji. Umożliwia również na łączenie wielu zadań z innych zleceń produkcyjnych we wspólne zlecenia kooperacyjne.

Planowanie kooperacyjne

Moduł umożliwia kooperację w wielu modelach: wydanie materiałów np. do uszlachetnienia (WZ-PZ); zlecenie wykonania półproduktów (RW-PW); korzystanie z magazynu kooperanta (MM- MM+). System śledzi również postęp realizacji u kooperanta, dostawy częściowe, obsługuje przesyłki.

CASE STUDY

Kontrola jakości

Zwiększ wydajność działania swojej firmy poprzez wprowadzenie procedur kontroli jakości.

Kontrola dostaw

Modus wyposażony został w moduł kontroli jakości asortymentu dostarczonego przez dostawcę.

Kontrola produkcji

Możesz włączyć kontrolę jakości dla wybranych produktów.

Reklamacje wewnętrzne

System posiada wbudowany moduł obsługi reklamacji wewnętrznych oraz zewnętrznych. Posiada również podsystem zleceń reklamacyjnych i serwisowych dla produktów objętych kontrolą serwisową

ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ

Rozszerz swoje możliwości o nowoczesne techniki handlowe

System posiada moduły zarządzania lejkiem sprzedaży, zarządzania kampaniami handlowymi, również w pracy podzielonej na wiele osób.

LEJEK SPRZEDAŻY

Nowoczesna metoda prowadzenia kampanii sprzedażowych za pomocą przenoszenia LEADów pomiędzy etapami.

TABLICA ZADAŃ

Interaktywny moduł wizualizacji przydzielonych zadań Twoim pracownikom. Jednym spojrzeniem możesz śledzić postęp realizacji projektów.

PROJEKTY

System daje możliwość prowadzenia projektów wszelkiego rodzaju np. inwestycyjnych, budowlanych, konstruktorskich, produkcyjnych.

ZAOPATRZENIE

Moduł obliczający zapotrzebowanie na podstawie danych zebranych przez system. Automatycznie generuje zamówienia do dostawców na podstawie algorytmów: najniższa cena, najkrótszy czas dostawy, wszystko od jednego dostawcy, bądź wszystko od domyślnego dostawcy. System posiada również możliwość wysyłania zapytań ofertowych do dostawców i na podstawie ich analiz wybierać najlepszą z ofert.

MAGAZYN

Pełna obsługa magazynu wraz z zaawansowaną obsługą partii, kontrolą jakości dostaw, rozbudowanym systemem identyfikacji towaru, obsługą parametrów i cech wpływającą na obliczanie zapotrzebowania i czasu realizacji produkcji. Monituje daty ważności, obsługuje skomplikowane sposoby pakowania. Praca magazyniera jest również możliwa na telefonie komórkowym lub dowolnym urządzeniu mobilnym.

TRANSPORT

Moduł planowania transportu w oparciu o prognozy, konkretne zamówienia lub postęp produkcji. Obsługuje kody paczek, palet, ułatwia sposób załadunku, oblicza dostępną powierzchnię, załadunkową kubaturę i porównuje do parametrów Twoich produktów. Specjalny terminal wydań pozwala na obsługę awizowania dostaw i wydań – praca czytnikiem kodów eliminuje pomyłki pracowników do minimum.

LOGISTYKA

System planuje dostawy produktów do Twoich klientów. Możliwe jest planowanie transportu przed produkcją, a utworzone listy przewozowe jednym kliknięciem są przetwarzane na zlecenia produkcyjne.

PLANOWANIE

Pełne planowanie transportu poprzez tworzenie listów przewozowych, wybór pojazdu i trasy, przypisywanie pracowników, planowanie listy asortymentu do transportu.

TRASY

System umożliwia dokładne zaplanowanie trasy samochodu, punktów postoju, odległości między nimi, jak również średni czas przejechania całej trasy.

FLOTA

Moduł pozwala ewidencjonować flotę pojazdów, kontrolować ich dostępność, jak również rejestrować czasy wyjazdów i powrotów.

ETYKIETY

Modus ERP posiada wbudowany generator i edytor etykiet. Prawidłowe oznakowanie pozwala unikać pomyłek w wydaniach. Jednolite etykiety umożliwiają szybkie odczytanie kluczowych informacji o produkcie.

MELDUNKI PRODUKCYJNE – MES

Nowy terminal produkcyjny

System Modus ERP+ został wyposażony w terminale przeznaczone do szybkiej i łatwej rejestracji pracy przez pracowników produkcyjnych. Systemy te w czasie rzeczywistym pozwalają śledzić postęp produkcji, służą do komunikacji a także są podstawą do późniejszych rozliczeń pracowników.Dostępne są  terminale MES zbudowane  w technologi Desktop dla systemu Windows oraz PWA – przeznaczone na urządzenia mobilne.

Oferty dostaw

Modus ERP planuje  dostawy surowców i automatycznie generuje zamówienia do dostawców. Na podstawie planów produkcyjnych, zamówień i prognoz w jednej chwili wygenerujesz zapotrzebowanie oraz wyślesz zamówienia do dostawców. Możliwe jest również wysłanie zapytań ofertowych do dostawców w postaci arkuszy Excela które system generuje automatycznie. Wypełnione przez dostawców arkusze zaimportujesz do systemu , który wybierze z pośród nich najkorzystniejsze warunki i automatycznie dokona zamówień.

FINANSE

System w pełni obsługuje rejestrację wpłat i wypłat, na bieżąco aktualizując stan rozrachunków z kontrahentami.

System Modus ERP gotowy na zmiany

Funkcjonalność systemu jest na bieżąco dostosowywana do zmian w prawie.

JPK

System umożliwia generowanie plików JPK_FA oraz JPK_MAG.

SPLIT PAYMENT

Modus ERP obsługuje rozdział płatności na rachunek główny oraz odrębny rachunek VAT.

IMPORT I EKSPORT

Do systemu można zaimportować dane z plików xls, a także wyeksportować np. dokumenty magazynowe do zewnętrznych programów księgowych.

WINDYKACJA

W systemie wprowadzono możliwość wystawiania i ewidencjonowania ponagleń wraz z obliczaniem odsetek za zwłokę.

Projekty

W systemie rozbudowano moduł wspomagający i usprawniający relacje z kontrahentami.

Każde przedsięwzięcie możesz zaplanować w czasie. Rozłóż projekty na etapy, zadania i aktywności. Zmierz czas, jaki na to poświęca Twój zespół, oblicz koszty. Twój projekt może być dowolnego typu: budowa maszyny, domu, realizacja kampanii sprzedażowej, cykl zamówień – sam zadecyduj w jaki sposób użyjesz swojego nowego systemu.

Nasze osiągnięcia

Lat Doświadczenia

Zadowolonych klientów

Modułów w systemie ERP

OBSŁUGA DOKUMENTÓW

Modus umożliwia tworzenie dowolnych dokumentów typu Word/Excel, generuje pdf, przechowuje wszystkie typy dokumentów.

DMS PDM

Dokumenty przechowywane są w bazie danych, dzięki czemu są chronione przed dostępem osób niepowołanych. System posiada rozbudowane uprawnienia dostępowe, potrafi także zapisywać kolejne wersje Twoich plików podczas ich edycji.

Wbudowana poczta

Modus ERP umożliwia wysyłanie wiadomości wraz z dokumentami w formacie pdf na dwa sposoby: z poziomu systemu bądź z poziomu domyślnego klienta poczty. Sam możesz zdecydować jak jest Ci wygodniej.

Edytor wydruków

System Modus ERP dysponuje narzędziem do edycji wydruków, nie ma z góry narzuconego wyglądu dokumentów. W łatwy sposób można zbudować własny szablon dokumentów, raportów, etykiet. Istnieje możliwość samodzielnego zadecydowania, jakie dane ma zawierać każdy dokument, raport i dostosować go do własnych potrzeb.

Wersja demo

Specjalnie dla Ciebie udostępniliśmy możliwość przetestowania systemu Modus ERP. Po kliknięciu poniższego przycisku rozpocznie się pobieranie w pełni darmowego rozwiązania do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa.

Pusta baza danych umożliwi Ci skonfigurowanie systemu pod Twoją branżę. Jeśli będziesz chciał skorzystać z przykładowej bazy danych, skontaktuj się z nami, pomożemy Ci ją wgrać.

Pobierz

———

Zamówienia od odbiorców

Unikalne rozwiązanie składania zamówień na wszelkie asortymenty z magazynu jak również na produkty. Możliwe jest także składanie zamówień na produkty wirtualne, które po uszczegółowieniu generują docelowe produkty wariantowe. Moduł pozwala śledzić na bieżąco postęp produkcji, sygnalizować zmiany terminów realizacji. Możliwe jest również przenoszenie pozycji pomiędzy zamówieniami.

Zarządzanie lejkiem zamówień

Nowatorski moduł zarządzania strategicznymi zamówieniami polegający na przemieszczaniu ich na wirtualnej mapie etykiet. Doskonały system prowadzenia kampanii sprzedażowo-ofertowych.

MRP II

Generowanie zapotrzebowania na materiały na każdy dzień

System na podstawie zebranych danych oraz określonych umów z dostawcami tworzy mapę zapotrzebowania materiałowego na dowolnie określony cykl czasu. Doskonałe narzędzie do prognozowania finansów oraz strategii realizacji PLANÓW PRODUKCYJNYCH.

Terminal de-kompletacji

Nowe narzędzie do dekompletowania oraz kompletowania asortymentu wg dowolnie ustalonego modelu.

Wszechstronny

System pozwala kompletować dowolne zestawy w obu kierunkach (kompletować i dekompletować).

Praca ciągła

System pozwala na pracę ciągłą na stanowisku zliczającym powstałe komplety, asortymenty złożone. Dokumenty można wystawić na koniec dnia lub zmiany.

Praca jako terminal

System może pracować na terminalu dotykowym.

Generator produktów złożonych

Nawet 60 tysięcy pod-produktów w jednym produkcie złożonym

Potężne narzędzie w systemie Modus ERP+, dzięki któremu możesz stworzyć dowolny produkt, o dowolnej technologii i recepturze, sprawdzić koszty jego wytworzenia oraz od razu wysłać oferty sprzedaży tworzonego produktu swoim kontrahentom.

Budżetowanie

Generowanie planu zamówień na produkcję na podstawie obliczeń statystycznych z poprzednich lat wraz z prognozą z działu sprzedaży (moduł w przygotowaniu).

Na podstawie statystyk

System generuje plany produkcyjne na podstawie zamówień z poprzednich lat.

Prognozy szacunkowe

System pozwala na wprowadzanie własnych szacunków i prognoz produkcyjnych.

Generowanie kosztów

System na podstawie wprowadzonych wcześniej danych wygeneruje opcjonalne koszty produkcji.

Wirtualna tablica zadań wraz z podglądem postępu

Więcej

Zarządzanie maszynami

Najpotężniejszy w kraju system CMMS MESO jest częścią systemu MODUS ERP+

Cały system zarządzania maszynami, zleceniami serwisowymi, prewencją, częściami zamiennymi został wbudowany do systemu ERP. Dzięki temu wszelkie procesy produkcyjne są w pełni zsynchronizowane z Twoimi maszynami.

Więcej

SYSTEM MOTYWACJI PRACOWNIKÓW

Umiejętne zarządzanie pracownikami z właściwym premiowaniem i motywacją, pozwoli Ci zwiększyć ich efektywność

System Modus ERP+ pozwala na wielo-scenariuszowe rozliczanie Twoich pracowników. Może to być system godzinowy, akordowy lub mieszany. Dodatkowo system rejestruje czas pracy oraz czasy każdego zadania na produkcji, jak również w biurze.

MODUŁ PRACOWNICY

Pełna historia zdarzeń związanych z pracownikiem

Moduł z rejestracją wszelkich danych dotyczących Twoich pracowników, wraz z wydaniami odzieży roboczej, ewidencją urlopów, wypłat, umów, szkoleń.

Serwis i reklamacje

Obsługa reklamacji zewnętrznych

W programie wbudowano system zleceń serwisowych i reklamacyjnych, który pomoże Co usprawnić i przyspieszyć realizację zleceń.

TERMINAL WYDAŃ

Nowoczesna aplikacja PWA do obsługi dostaw i wydań asortymentu

Umożliwia łatwe i szybkie dostawy i wydania towarów za pomocą czytników kodów kreskowych. Może działać na urządzeniach mobilnych.

TERMINAL MASZYNY

Nowoczesna aplikacja PWA do realizacji zleceń serwisowych na maszynach

Umożliwia wgląd w zlecenia serwisowe, wyszukiwanie zlecenia po numerze, bądź kodzie maszyny, oznaczenie zlecenia serwisowego jako zrealizowane. Może działać na urządzeniach mobilnych.

System lojalnościowy

Funkcje generowania abonamentów

E-commerce

W przygotowaniu moduły synchronizacji Z NAJPOPULARNIEJSZYMI SKLEPAMI.

PRESTASHOP

MAGENTO

REST API

SYNCHRONIZACJA PRODUKTÓW

MODUŁ OBSŁUGI PRZESYŁEK

w przygotowaniu

System będzie współpracował z dostępnymi na rynku DOSTAWCAMI USŁUG KURIERSKICH.