Wersja edukacyjna

Profesjonalne zarządzanie produkcją

Created with Sketch.

Firma RHO Software oferuje bezpłatną wersję edukacyjną swoich programów szkołom oraz uczelniom wyższym

Praktyczne umiejętności

Nabywanie umiejętności pracy z programem zajmującym się planowaniem i realizacją produkcji oraz utrzymaniem ruchu maszyn

Urozmaicanie prowadzonych zajęć

Wzbogacanie prowadzonych zajęć o elementy praktyczne

Zwiększenie możliwości zatrudnienia

Praktyczne umiejętności korzystania z programu klasy ERP i CMMS zwiększają szanse na rynku pracy

Chcesz skorzystać z wersji edukacyjnej?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI