Moduł wyceny produktów

Profesjonalne zarządzanie produkcją

Created with Sketch.

Oblicz cenę sprzedaży produktów. Moduł wyceny pozwala obliczać wszystkie koszty związane z twoim produktem. Pozwala zadeklarować własne wzory i zmienne oraz pobiera koszty robocizny i składników bezpośrednio z magazynu.