Pola datowe dla produktu

Profesjonalne zarządzanie produkcją

Created with Sketch.

W module planowania produkcji dodano 3 definiowalne pola datowe dla produktu

Można ich użyć za pomocą edycji szczegółów pozycji