Powiadomienia SMS

Profesjonalne zarządzanie produkcją

Created with Sketch.

Awarie mogą być zgłaszane pracownikom za pomocą wiadomości tekstowych SMS z wykorzystaniem platformy JustSend.pl