Import, eksport, synchronizacja z programami

Created with Sketch.

Import, eksport, synchronizacja z programami

Import, eksport, synchronizacja z programami

Przenoszenie danych do i z baz systemowych

Kategoria:

Opis

Import/Eksport to mechanizm, który umożliwia łatwe i szybkie zapisywanie lub wczytywanie danych z pliku. W każdej chwili możesz pobrać i zsynchronizować z innych programów informacje o kontrahentach, zamówieniach, płatnościach, obiektach itp. Wyeksportowane pliki można modyfikować i importować z powrotem do systemu. Taka wymiana danych automatyzuje pracę i zastępuje ręczne wpisywanie danych do programu.

Główne opcje:

  • łatwe zarządzanie danymi w jednym systemie,
  • synchronizacja z innymi programami.