Kontrola jakości produkcji

Created with Sketch.

Kontrola jakości produkcji

Kontrola jakości produkcji

Rola kontroli jakości w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Opis

Kontrola jakości w przedsiębiorstwie produkcyjnym to bardzo istotny i nieodłączny element procesu produkcyjnego. Polega przede wszystkim na sprawdzaniu dokumentacji technicznej, bezpieczeństwa produkcji, kontroli dostarczonych materiałów oraz weryfikacji kwalifikacji i uprawnień pracowników. Głównym jej celem jest eliminowanie strat finansowych, które mogą wynikać z wadliwych półproduktów, awarii czy błędów ludzkich. Odpowiednio zorganizowana i przeprowadzona kontrola jakości skutecznie zmniejsza koszty produkcji oraz podnosi satysfakcję klientów.

Główne opcje:

  • automatyczna kontrola surowców i produktów,
  • zapewnienie ciągłości procesów kontroli jakości,
  • poprawa jakości wyrobów.