Tworzenie zadań i aktywności

Profesjonalne zarządzanie produkcją

Created with Sketch.

Szybsze dodawanie nowych zadań i aktywności z dowolnego miejsca w Modus ERP, bez przełączania widoków.

Przyciski „zadanie”, „aktywność” znajdują się na belce górnej systemu Modus ERP.