Lokalizacja jednostki organizacyjnej

Możliwość wskazania magazynu na dokumentach