Ważne zmiany 2024

Profesjonalne zarządzanie produkcją

Created with Sketch.

Informujemy , że w związku z wdrożeniem systemu KSeF , wprowadzamy wiele mechanizmów związanych z bezpieczeństwem i poprawą spójności zapisów podatkowych.

W najnowszej wersji:

  • wprowadzamy rejestr usuniętych dokumentów
  • rozszerzamy uprawnienia do przywracania dokumentów do brudnopisu i ich ewentualnej edycji – domyślnie tylko Administrator posiada to uprawnienie – prosimy o włączanie tej opcji zaawansowanym użytkownikom
  • wprowadzamy historię zmian nie tylko w nagłówku dokumentu ale i w jego pozycjach
  • wprowadzamy limit przywróceń dokumentów do brudnopisu bez wykonania wyceny rozchodu
  • aktualizujemy nasze serwisy GUS, VAT, VIES, API, Cloud RHO, Kursy walut. Wersje bez ważnych aktualizacji nie będą już miały dostępu do tych usług.
  • wprowadzamy testy spójności bazy danych
  • Wprowadzamy sztuczną inteligencję do podręcznika systemu Modus

Od lipca 2024

  •  wprowadzamy wersję 64 bitową i od tego czasu wszystkie wersje poprzednie będą już niekompatybilne.
  • wprowadzamy nowy system API – do wszechstronnej komunikacji pomiędzy różnymi systemami

 

Gorąco zachęcamy do upgradowania systemu Modus.