Wydanie czytnikiem produkcja seryjna

Profesjonalne zarządzanie produkcją

Created with Sketch.

Wprowadzona została możliwość wydania czytnikiem produktów wykonywanych w technologii produkcji seryjnej.
W module Magazyn->Partie system daje możliwość określenia czy chcemy wydać:

  • jednostkowo – funkcja umożliwia wydanie konkretnych numerów seryjnych po 1 sztuce,
  • całą dostępną ilość – funkcja wydaje całą ilość dostępną dotyczącą wprowadzonego numeru seryjnego,
  • konkretnie wprowadzoną ilość – po wprowadzeniu numeru seryjnego użytkownik jest w stanie określić jaką konkretnie ilość chce wydać.