Agregacja transportu

Profesjonalne zarządzanie produkcją

Created with Sketch.

Planowanie transportu zostało rozbudowane o dodatkową zakładkę agregującą zaznaczone pozycje i informującą o dostępnym miejscu w taborze samochodowym.