Kategoria: Zamówienia

Profesjonalne zarządzanie produkcją

Created with Sketch.

Lokalizacja jednostki organizacyjnej

Możliwość wskazania magazynu na dokumentach

Dodano analizę Traceability

Pełna historia życia produktu

Adres dostawy pozycji, import z .xls

Przy imporcie zamówienia sprzedaży z pliku .xls wprowadzono możliwość podpinania adresu dostawy do pozycji

Wyszukiwarka wariantów

Możliwość wyszukiwań przy tworzeniu ZO

Kod istniejącego wariantu przy tworzeniu ZO

Przy tworzeniu zamówienia sprzedaży na już istniejący wariant produktu wyświetlany jest jego kod oraz nazwa.

Szablon e-mail dla grup dokumentów

Automatyzacja wysyłki wiadmomości

Eksport EDI

Dodano funkcje eksportującą potwierdzenie zamówienia sprzedaży do formatu .edi

Większe pola definiowalne

W module 'Zamówienia sprzedaży’ powiększono obszar do wpisywania pól definiowalnych

Masowa wysyłka dokumentów

Nowa funkcjonalność pozwala na wysłanie wielu zaznaczonych dokumentów w jednym mailu. Po prostu zaznacz kilka faktur lub zamówień i kliknij 'Wyślij’. System skonwertuje wybrane dokumenty do formatu pdf i załączy je do wiadomości, wprowadzi odbiorcę i wyśle. Teraz możesz wysyłać zbiorczo dokumenty do swoich klientów lub do księgowości.

Zamówienia w jednostkach pomocniczych

Generowanie zamówień zakupu z modułu zapotrzebowania zostało przebudowane o generowanie zamówień w jednostkach pomocniczych. W zamówieniu uwzględnione są wszystkie wytyczne z umowy z dostawcą.