Większe pola definiowalne

Profesjonalne zarządzanie produkcją

Created with Sketch.

Większe pola definiowalne

W module ‚Zamówienia sprzedaży’ powiększono obszar do wpisywania pól definiowalnych