Czasochłonność i termin realizacji w zadaniach

Profesjonalne zarządzanie produkcją

Created with Sketch.

Do zadań dodano kolumny z czasochłonnością oraz terminem realizacji zadania. Dane te można uzupełnić podczas edycji zadania.