Dodanie kolumny uwagi czynności na terminalu produkcyjnym

Profesjonalne zarządzanie produkcją

Created with Sketch.

Uwagi wpisane w czynności podpiętej do receptury produktu zostaną wyświetlone na terminalu produkcyjnym po kliknięciu przycisku 'Czynności’