Daty definiowalne w obłożeniu

Profesjonalne zarządzanie produkcją

Created with Sketch.

Daty definiowalne w obłożeniu

Do modułu ‚Obłożenie pracowników’ dodano opcję wyświetlenia 3 dat definiowalnych produktu z modułu ‚Planowanie produkcji’