Daty definiowalne w obłożeniu

Profesjonalne zarządzanie produkcją

Created with Sketch.

Do modułu 'Obłożenie pracowników’ dodano opcję wyświetlenia 3 dat definiowalnych produktu z modułu 'Planowanie produkcji’