Edycja dat produktu w wielozaznaczeniu

Profesjonalne zarządzanie produkcją

Created with Sketch.

Edycja dat produktu w wielozaznaczeniu

Daty definiowalne produktu, w module Planowania produkcji, zostały rozbudowane o funkcję multiedycji.