Edycja norm czasowych rozpoczętej produkcji

Profesjonalne zarządzanie produkcją

Created with Sketch.

Dodano opcję umożliwiającą zaktualizowanie czasów czynności zatwierdzonych zamówień.