Generator wariantów

Profesjonalne zarządzanie produkcją

Created with Sketch.

Generator wariantów

Nowa funkcja generującą warianty produktu głównego na podstawie grup surowców.

W module Asortyment, zakładka Warianty dodano przycisk wywołujący funkcję generującą warianty po wybraniu receptury produktu oraz składników z grup surowców dodanych do receptury.

Generowane kody i nazwy wariantów mogą być skonfigurowane w module Ustawienia globalne -> Warianty.