Import kontrahentów

Profesjonalne zarządzanie produkcją

Created with Sketch.

Rozbudowano import kontrahentów o dodatkowe pola adresowe oraz umożliwiono aktualizację istniejących rekordów na podstawie pliku importu.