Multiedycja daty zlecenia naprawy

Profesjonalne zarządzanie produkcją

Created with Sketch.

Wprowadzono możliwość zmiany planowanej daty realizacji zlecenia naprawy o kilka dni do przodu w wielozaznaczeniu.