Unikalność przyjmowanej partii

Profesjonalne zarządzanie produkcją

Created with Sketch.

Wprowadzono możliwość blokowania partii przyjmowanego asortymentu, jeżeli dany numer partii został już przyjęty.