Produkcja maszyn – projekty

Profesjonalne zarządzanie produkcją

Created with Sketch.

Projekty są ściśle powiązane z produkcja i zamówieniem sprzedaży, posiadają określony budżet, etapy i kamienie milowe. W ramach projektów możemy przypisywać zadania konkretnym pracownikom i ich z tego rozliczać.

W projekcie:

  • możemy zaimportować strukturę produktu z technologią, recepturą i etapami;
  • generować zamówienia sprzedaży;
  • śledzić postęp produkcyjny.