Produkcja – narzedziownie

Profesjonalne zarządzanie produkcją

Created with Sketch.
WYMAGANIA BRANŻY

Zakłady obróbki metali mają potrzeby zaawansowanej organizacji pracy. Głównym problemem jest kontrola obłożenia pracy, maszyn i ludzi. Charakterystyka produkcji: produkcja jednostkowa lub seryjna z obsługą partii, obłożenie maszyn – utrzymanie ruchu maszyn, ewidencja narzędzi, produkcja kooperacyjna z dużym naciskiem na synchronizowanie w czasie dostaw wszelkich komponentów, nacisk na wysoką jakość produktów. Jak widać jest bardzo wiele istotnych czynników kształtujących taką produkcję. Oczywiście wszystkie potrzeby są równoznaczne i każda ma wpływ na pozostałe.

MODUS ERP

Modus pozwala na produkcję seryjną i egzemplarzową jednocześnie (wielkość serii jest określana dla konkretnego produktu). Ogromne możliwości przygotowania technologii w systemie przy użyciu kreatora technologii oraz możliwości klonowania całych technologii pozwalają szybko przygotować program do pracy w takiej branży. Utworzenie nowej bardzo skomplikowanej technologii w programie trwa kilkanaście minut! System umożliwia jednoczesną produkcję elementów seryjnych jak i unikalnych egzemplarzy w odmiennych technologiach. System posiada również mechanizm dzielenia takich serii na mniejsze, lub też wyprodukowanie części serii, a wszystko to w czasie rzeczywistym, bez skomplikowanej zmiany konfiguracji systemu. Zaawansowany algorytm obliczania zapotrzebowania na surowce na konkretny dzień pozwala na zmniejszenie stanów magazynowych. Dostępny jest również system śledzenia partii dostaw, dzięki czemu zakład jest w stanie zidentyfikować z której dostawy i od którego dostawcy pochodził wadliwy surowiec. Ważnym składnikiem systemu Modus jest moduł utrzymania ruchu maszyn. RHO Software jest autorem wielu rozwiązań dedykowanych dla różnych zakładów (Toyota, Valeo). Przez lata doświadczeń firma stworzyła uniwersalny system prewencji maszyn, budynków, pojazdów o pseudo inteligentnej funkcjonalności. Niewielkim nakładem system sam narzuca konieczność wykonania przeglądów i serwisów, podpowiada jak wykonać czynności, jak również rejestruje wszelkie ważne zdarzenia związane z majątkiem firmy. Dostępny jest magazyn części zamiennych oraz liczniki przebiegu pracy, a także analizy związane z awaryjnością obiektów.

ROZWIĄZANIA

MRP – gospodarka materiałowa w czasie, wirtualne i dynamiczne receptury, serie produktów z unikalnymi numerami, podział serii produkcyjnych na różne zlecenia produkcyjne, automatyczne wydania surowców dla pracowników, automatyczne przydzielanie prac pracownikom, planowanie zleceń w przód, kontrola jakości na przyjęciach, kontrola jakości na produkcji, pełna obsługa partii surowców, współpraca z kolektorami danych, rejestracja czasu pracy na każdym etapie, produkcja jednostkowa i seryjna dla każdej technologii z możliwością zmiany w każdej chwili, obsługa numerów seryjnych własnych i zewnętrznych, lokalizacje na magazynach, obsługa zamienników, również zamienniki stałe, edytor wszystkich wydruków, wielowymiarowe analizy danych, tworzenie niezależnych technologii, receptur i produktów – wszystkie te elementy można ze sobą łączyć, normy produkcji, utrzymanie i serwis maszyn, pełna obsługa partii surowców, rejestracja czasu pracy na każdym etapie, produkcja jednostkowa i seryjna dla każdej technologii z możliwością zmiany w każdej chwili, obsługa numerów seryjnych własnych i zewnętrznych, możliwość rozpoczęcia następnego etapu po wykonaniu pewnej ilości na etapie poprzedzającym, możliwości definiowania etapów szeregowo, równolegle i kombinowane, obsługa gniazd technologicznych, terminale produkcyjne, obsługa dokumentacji, lokalizacje na magazynach, edytor wszystkich wydruków, wielowymiarowe analizy danych.

Klienci