Awarie

Created with Sketch.

Awarie

Awarie

Zgłoszenia awarii

Opis

Moduł służy do proaktywnego działania. Możesz zgłosić i ewidencjonować awarię obiektów doraźnie, jako reakcję na zaistnienie usterki dopiero po jej wystąpieniu. Po dodaniu zgłoszenia awarii, pojawia się ona na liście awarii w module „Do zrobienia”. Każdorazowo system będzie monitorował pojawienie się nowych zgłoszeń awarii.

Główne opcje:

  • szybka reakcja na zgłoszenia,
  • automatyczne powiadomienia pracowników w przypadku awarii obiektu,
  • opisywanie działań w ramach wykonywanego zdarzenia.