Pracownicy

Created with Sketch.

Pracownicy

Pracownicy

Pełna ewidencja pracowników oraz ich obsługa w pracy

Kategorie: ,

Opis

Moduł Pracownicy systemu Modus ERP+ odpowiada za kompleksowe zabiegi administracyjno – nadzorcze związane z obsługą pracowniczą. Umożliwia ewidencjonowanie pełnej dokumentacji pracowników od momentu przyjęcia do pracy, poprzez jej przebieg, raportowanie nieobecności, urlopów itp. aż do zakończenia umowy. Dzięki temu narzędziu możesz w bardzo przyjazny sposób generować szczegółowe analizy i prowadzić kartoteki dla dużej ilości pracowników bez ryzyka niedopatrzenia czy pominięcia istotnych ustaleń.

Dzięki pracy w module Pracownicy masz możliwość usystematyzowanego ewidencjonowania danych o pracownikach.

Główne opcje:

  • uporządkowanie i usprawnienie przepływu informacji o pracownikach,
  • pełna ewidencja danych wraz z opcją monitorowania umów,
  • nadawanie i ewidencjonowanie szczegółowych uprawnień systemowych dla danego pracownika,
  • prowadzenie rejestrów urlopowych, szkoleń, badań okresowych itp.,
  • bieżąca kontrola obecności skorelowana z urządzeniami zewnętrznymi,
  • prowadzenie rozliczeń według określonych umów między pracodawcą a pracownikiem.