Zapotrzebowanie

Created with Sketch.

Zapotrzebowanie

Zapotrzebowanie

Planowanie dostaw surowców i podzespołów

Opis

Moduł Zapotrzebowania pozwala na budowanie planu dostaw surowców niezbędnych do podtrzymania ciągłości procesów produkcji. Jest ono powiązane z innymi funkcjami programu. Pracownik ma możliwość generowania zapotrzebowania na podstawie m.in. stanów magazynowych, zleceń produkcyjnych czy zamówień sprzedaży. Moduł Zapotrzebowania pozwala na bezpośrednie generowanie zamówień zakupu i błyskawiczne przyjęcia towaru oraz tworzenie zapytań ofertowych.

Główne opcje:

  • automatyczne generowanie zamówień do dostawców wg kryteriów wyboru
  • multiedycja dla ilości i dostawców
  • generowanie zapytań ofertowych dla dostawców