Kooperacja

Created with Sketch.

Kooperacja

Kooperacja

Produkcja poza zakładem

Opis

Narzędzie, które daje duże możliwości w zakresie współpracy z podwykonawcami. Pozwala na przydzielanie poszczególnych zadań dla kooperanta i dodatkowo daje opcję bieżącego monitorowania postępów prac. Dzięki temu rozwiązaniu jesteś w stanie kontrolować terminowość realizacji produkcji. Masz istotny wpływ na zarządzanie rozbudowanymi relacjami partnerskimi z podwykonawcami. Funkcja Kooperacji programu Modus ERP+ to doskonała pomoc w momencie, gdy przedsiębiorstwo zleca wykonanie elementów innym firmom.

Dzięki pracy w module Kooperacja masz możliwość przekazywania wybranych etapów do firm zewnętrznych i szczegółowej ewidencji postępów pracy u kooperanta.

Główne opcje:

  • stałe nadzorowanie zleceń kooperacyjnych,
  • ewidencjonowanie wykonanych przez kooperanta zleceń,
  • monitorowanie zapotrzebowania na surowce,
  • sprawdzanie terminowości zleceń.