BI analizy

Created with Sketch.

BI analizy

Analizy

Business Intelligence – podejmowanie szybkich i trafnych decyzji biznesowych

Opis

Moduł BI Analizy (Business Intelligence) to funkcja pozwalająca na sprawne generowanie analiz i raportów w bardzo krótkim czasie. Wspiera procesy decyzyjne w bardzo szerokim zakresie działania przedsiębiorstw. Analizy i raporty Modus ERP+ dają możliwość błyskawicznego pozyskiwania danych dotyczących aktualnej sytuacji firmy. Dopasowane do bieżących zmian wprowadzanych do systemu ułatwiają analizę danych z wielu źródeł w kontekście m.in. zamówień, produkcji, sprzedaży czy magazynów. BI Analizy generuje tabelaryczne oraz graficzne zestawienia danych przy okazji umożliwiając ich eksport do dowolnych rozszerzeń.

Praca w module BI Analizy pozwala na tworzenie szybkich analiz oraz wnioskowaniu na podstawie danych z systemu.

Główne opcje:

  • elastyczne i przyjazne wizualnie zestawienia danych,
  • łatwe generowanie raportów,
  • obsługa wielu różnych rozszerzeń m.in. xls, xml, txt, html,
  • skompresowane narzędzie dla wielu wyników w jednym miejscu.