Terminal Maszyny

Created with Sketch.

Terminal Maszyny

Terminal Maszyny

Niezbędne narzędzie pracy dla stanowiskowych operatorów maszyn

Opis

Terminal Maszyny to moduł dedykowany dla stanowisk produkcyjnych. Służy do podglądu zleceń produkcyjnych dla danego stanowiska roboczego. Ewidencjonuje jego postęp wykonania, pozwala na edycję zapotrzebowania na surowce czy umożliwia wgląd w załączniki dołączone do danego zlecenia.

Korzystając z modułu Terminal Maszyny jesteś w stanie zoptymalizować czas pracy, analizujesz w czasie rzeczywistym procentowe wykonanie zadania, zgłaszasz awarie maszyny, na której wykonywana jest praca czy tworzysz komunikaty, które są automatycznie wyświetlane.

Główne opcje:

  • możliwość bezpośredniego śledzenia postępów pracy dla zlecenia,
  • opcja wprowadzania zamienników, korekt zużycia, rezerwacji itp.,
  • bezpośredni wgląd w zapotrzebowanie zlecenia wykonywanego na danej maszynie,
  • informowanie służb Utrzymania Ruchu o zaistniałych awariach z poziomu stanowiska pracy.